Klimatsmart sista vila

En kista i biokomposit

Med sin unika fibergjutningsmaskin har Täby-företaget OrganoClick lyckats göra världens största 3D-gjutna biokomposit - i form av miljökistan Saga. Det tog några år men nu är hon ute på svenska och europeiska marknaderna för kunder som vill ge sina anhöriga en miljövänlig begravning.

 

Om Saga:

  • Kistan är 100 procent biobaserad och biologiskt nedbrytbar - efterfrågade egenskaper vid både kremering och jordfästning.

  • Tack vare materialets styrka kan vikten på en standardkista reduceras från 40 till 20 kilo. Dessutom är tillverkningen resurssnål: det går bara åt cirka 50 procent råvara för att tillverka kistan jämfört med en tradionell träkista.

  • OrganoClick har länge jobbat med fibergjutna mattråg och ville använda samma produktionsteknik för kistan. De tog hjälp av en ingenjörsfirma för att konstruera och bygga en ny, tillräckligt stor maskin.

  • OrganoClick har lyckats tillföra cellulosafibern viktiga kemitekniska egenskaper som styrka och vattenavvisning. Det krävs bland annat vid kisttillverkningen, men öppnar också upp för många andra användningsområden.

  • Kistan är gjord av OrganoClicks biokomposit som till cirka 90 procent består av cellulosafibrer från trä. Resten är biobaserade bindemedel från restströmmar från massabruk och livsmedelsproduktion.

  • De tog sex års utveckling men 2017 skickades äntligen den första kistan ut för test hos Fredahl Rydéns, Nordens största tillverkare av begravningskistor, som varit med och utvecklat produkten.