Ikea: Vi ska bara använda förnybart eller återvunnet år 2030

Foto: Hannes Almeräng Caroline Reid, ansvarig för hållbar utveckling på Ikea Range and Supply

Namn: Caroline Reid.

Gör: Ansvarig för hållbar utveckling vid Ikea Range & Supply Ikea

Favoritmaterial: "Jag är fascinerad av textil. Textilindustrin har stor miljöpåverkan och står under hårt tryck just nu, så det sker mycket innovation där."

Ikea är världens största möbelhandlare med 424 butiker i 52 länder och en global försäljning värd 38,8 miljarder euro (november 2018). Företaget ligger i framkant i omställningen till en cirkulär ekonomi och har satt ambitiösa mål för att sluta använda fossilbaserad plast.

Vilka initiativ har Ikea tagit för att sluta använda fossilbaserad plast?

– I juni 2018 antog vi vår hållbarhetsstrategi People and Planet Positive, som beskriver hur vi arbetar med klimatfrågor, cirkularitet och rättvisefrågor. Vi har gjort ett åtagande att enbart använda förnyelsebara eller återvunna material år 2030. Från och med januari 2020 kommer vi inte att ha några engångsprodukter i sortimentet. Det spelar ingen roll om de är återvunna, fokus ligger på engångsaspekten. Det är ett första steg för att minska utsläppen av plast i haven.

Varför är det viktigt att Ikea driver den här utvecklingen?

– Vi är ett stort företag och har möjlighet att göra stor positiv skillnad. Inköp av trä är ett exempel – 2020 är vårt mål att bara använda FSC-certifierat och återvunnet trä. Vi kan visa vägen och bidra till att skapa större volymer och det kan vi också göra på andra områden. Men vi har inte själva alla svar på hur vi ska uppnå våra mål. Vi är beroende av innovation.

Varför åtar sig Ikea att enbart använda förnybara och återvunna material år 2030?

– Vi ser på hållbarhet ur ett holistiskt perspektiv, det finns många viktiga aspekter. Men cirkularitet är väldigt viktigt. Vi vill fortsätta att vara ett företag i framtiden och för att göra det behöver vi ha resurser. Vi kan inte fortsätta förbruka resurser som är ändliga.

"Vi ska bara använda förnybart eller återvunnet år 2030"

Caroline Reid, ansvarig för hållbar utveckling vid Ikea Range & Supply

Vad har ni för ansvar för att minska användningen av plast, i jämförelse med politikers och konsumenters?

– Jag tycker att Ikea har ett ansvar. Alla intressenter du nämner är viktiga aktörer. Vi ser att vi som företag kan vara en ansvarsfull aktör.

Finns det en efterfrågan på fossilfria produkter, eller handlar Ikeas hållbarhetsinitiativ mer om att visa vägen framåt?

– Det finns en ökande efterfrågan. Konsumenterna börjar bli mer och mer medvetna om vad de köper och jag tror att den utvecklingen kommer att fortsätta. Men Ikea har tagit initiativ för att minska vår miljöpåverkan under många år, även innan det fanns efterfrågan. Vi förstår vilken inverkan dessa material har.

Vilka material kommer att ersätta den fossilbaserade plasten?

– Bra fråga, ingen vet säkert i dag. Vi vet vart vi vill komma, men vi behöver innovation för att komma dit. Träfibrer börjar bli allt viktigare, även i textilier. Men det är också viktigt att titta på själva produkterna. Hur kan vi designa produkter för att de ska få en längre livslängd?

Innebär nya material dyrare produkter?

– Vår ståndpunkt är att hållbarhet inte ska vara en lyx för ett fåtal. Vi behöver hitta lösningar som inte är kostsamma för att de ska få så stort genomslag som möjligt. Vi letar alltid efter nya lösningar som är lika billiga eller billigare. Det innebär investeringar i produktionen, men det är en kostnad som Ikea är villig att ta eftersom vi tror att det kommer att leda till ökande volymer.