30 år med EU:s inre marknad – från en lokal marknad till handel utanför Sveriges gränser

Foto: Mostphotos

Under 30 år har EU:s inre marknad skapat möjligheter och enighet. I år fyller marknaden 30 år. Familjeägda sågverksföretaget J G Anderssons söner AB startade 1928 och kan se tillbaka på några expansiva decennier sedan Sverige gick med i unionen 1995.

EU:s inre marknad gör det möjligt förvaror, tjänster, människor och kapital att röra sig fritt över medlemsstaternas gränser. Tillgången till en marknad med 477 miljoner människor stimulerar handeln och har betytt mycket för den exportinriktade skogsindustrin.

Ett exempel är det småländska sågverksföretaget J G Anderssons söner AB (JGA) i Linneryd. När företaget grundades år 1928 var marknaden lokal. Knappt hundra år senare säljer den fjärde generationen företagets virke till marknader utanför Sverige.

– Vi är idag ett företag med över två tredjedelar av försäljningen till länder inom EU. För oss är Nederländerna en större marknad än Sverige idag. Snabba transporter gör att vi kan förse våra kunder i Nederländerna med speciellt utvalda kvaliteter inom några dagar. Det hade inte varit möjligt utan den inre marknaden, säger Claes Andersson, vd och delägare till JGA.

Även Polen har utvecklats till en viktig marknad för företaget. Där har främst ett ökat trähusbyggande drivit efterfrågan.

– Sverige är ett skolboksexempel på hur handel med omvärlden skapat ekonomisk tillväxt och välfärd. Idag går 60 procent av skogsindustrins varor till EU och jag är övertygad om att den inre marknaden kommer vara fortsatt central för vår bransch kommande 30 år, säger Viveka Beckeman, vd på Skogsindustrierna.

När Storbritannien lämnade EU skapade det viss oro bland de svenska sågverken då landet är en viktig importör av konstruktionsvirke. Men handeln har fortsatt även efter Brexit, till priset av en ökad administration.

– Brexit var onödigt, men vi upplever egentligen ingen brexiteffekt. Konjunkturen har större betydelse för efterfrågan. Därför håller vi hela tiden ögonen öppna efter nya marknader, även utanför Europa, säger Claes Andersson.

Vilka önskemål har då skogsindustrin på den fortsatta utvecklingen av den inre marknaden?

– För oss är det avgörande att vi fortsätter att stärka den inre marknaden genom att ta bort hinder som försvårar för handel och genom att se till att marknaden fungerar för alla medlemsländer. Marknaden måste anpassas ytterligare för att möta nuvarande utmaningar. En väl fungerande inre marknad är oerhört viktig för vår konkurrenskraft, säger Viveka Beckeman.