Varför vill ni bygga i trä?

Atrium Ljungberg ska bygga världens största stadskvarter i trä

Foto: Atrium Ljungberg Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg

Stockholm Wood City i Sickla, söder om Stockholm, ska bli världens största stadskvarter i trä. Bakom projektet står fastighetsbolaget Atrium Ljungberg som har tydliga mål om att halvera klimatpåverkan i sina byggprojekt till 2025 och vara klimatneutrala till år 2030.

Hallå där, Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg. Hur tänkte ni inför satsningen på Stockholm Wood City? 

– Vi måste våga sätta tuffa mål och sedan göra allt för att nå så långt det bara går. Vi vill i första hand arbeta med att vår verksamhet inte ska påverka miljön. Men i ett senare skede kan vi komma att behöva klimatkompensera för utsläpp genom exempelvis köpa utsläppsrätter, stötta innovationsprojekt eller planerat träd. Det finns olika vedertagna definitioner för begreppet klimatneutral – där vi lutar oss mot Fossilfritt Sverige. När vi planerade för utvecklingen av Sickla ville vi tänka nytt, och tack vare att vi äger stora ytor har vi också möjlighet att vara innovativa och testa nya lösningar.

Varför vill ni bygga i trä? 

– Att bygga i trä har flera positiva effekter. Träet lagrar kol under hela byggnadernas livslängd vilket gör att den långsiktiga klimatpåverkan minskas ytterligare jämfört med andra material. Byggproduktionen är både tystare och snabbare, vilket är en stor fördel när man bygger på en plats där det redan finns verksamheter och boende. En annan stor fördel är att inomhusklimatet blir bättre i en byggnad med trä och det finns studier på att vi allmänt mår bättre i ett hus som är byggt på det viset. 

– Utöver träbyggnationen finns en rad andra miljövinster, i det nya stadskvarteret, exempelvis genom egenproducerad, lagrad och delad energi. En av Stockholms största solcellsanläggningar kombineras med möjlighet att lagra el i såväl batterier som genom värme och kyla under fastigheterna. Det innebär att det borras många hål i marken som är vattenfylls. Under sommaren går överskottsvärmen ner i dessa och värmen nyttjas sedan på vintern och tvärt om. Vår målsättning är att bli självförsörjande på energi i området. 

Stockholm Wood City i Sickla, söder om Stockholm, ska bli världens största stadskvarter i trä. Foto: Atrium Ljungberg

Hur mycket trä kommer att gå åt? 

– Vi beräknar inte volymen av material vi använder, varken för trä eller betong i en byggnad. Det vi mäter är det koldioxidavtryck som en byggnad skapar i byggfasen. Uppskattningen här är att minskningen blir cirka 40 procent genom att använda trä jämfört med andra traditionella material. Minskningen kommer att skilja sig beroende på exakt vilken trälösning vi använder, men det är en bra uppskattning för ett större projekt med många olika typer av byggnader. 

Vad tror ni kommer bli mest utmanande? 

– För att lyckas med projektet är det viktigt att hitta rätt samarbetspartners och skapa starka team. Vi har känt att det finns en stark vilja och ett driv i branschen att dela med sig av kompetens och erfarenhet kring träbyggande.