Kan aska bli till guld?

Kreativiteten flödar när Holmen utlyser hackathon

Foto: Moa Jonsson

Skogsindustriföretaget Holmen inspireras av techvärldens sätt att lösa problem och bjuder in till hackathon i jakten på mer hållbara lösningar. För att hitta nya användningsområden för restprodukten träaska uppmanade Holmen i september innovatörer, företag, forskare med flera att komma med idéer. Nu ska de bästa bidragen väljas ut – målet är att hitta ett samarbete som inom kort gör askan cirkulär och mer miljövänlig.

Hallå där, Marcus Kyrk, projektledare på Holmen. Varför ett hackathon på temat träaska?
– Träaska är en restprodukt från våra sågverk som vi inte har någon användning för idag, det mesta körs till deponi. Det är en spännande utmaning att se om vi kan hitta sätt att använda den som gör oss mer cirkulära och som minskar vår miljöpåverkan. Vi tror att askans unika egenskaper kan väcka intresse och erbjuda värdefulla möjligheter för en rad olika branscher.

Hackathon brukar förknippas med programmerare som träffas för att lösa problem, inom skogsindustrin är det ett rätt oprövat koncept. Hur har det gått?
– Hittills har det varit otroligt spännande. Det är så lätt att bli låst i sitt eget ekosystem och industriella perspektiv, att få inspel från personer som är experter på andra områden ger helt nya infallsvinklar på vår utmaning.

– Vi är positivt överraskade över antalet bidrag och deras bredd, flera branscher och såväl universitet som företag finns representerade. Det märks att många är engagerade och vill hitta användningsområden för restprodukter.

Vad händer nu?
– Nu väljer vi ut de bidrag som kan vara genomförbara, lönsamma och på ett innovativt sätt stärker vår hållbarhet. Tillsammans kommer vi att vidareutveckla idéerna och den 8:e december utses en vinnare. Målet är att hitta ett projekt eller affärssamarbete som gör att träaskan inom en snar framtid kan användas på helt nya sätt.

Löfte för en mer hållbar utveckling

I Skogsindustrins Framtidsagenda formuleras tre löften för en mer hållbar utveckling. Ett sätt för skogsindustrin att bidra med ökad klimatnytta och cirkularitet är att hitta nya användningsområden för restprodukter som aska. Läs mer om våra löften