Rekordstarkt år för skogsindustrin – men orosmoln vid horisonten

Foto: Crelle Photography

PRESSMEDDELANDE Trots dämpad global ekonomisk utveckling och en osäker världsmarknad blev 2022 ett rekordstarkt år för den svenska skogsindustrin. Aldrig tidigare har skogsindustrin exporterat till ett så högt värde. Men nu hotar orosmoln vid horisonten i form av höjda räntor, energipriser och osäkerhet på exportmarknader. Det är några av slutsatserna i Skogsindustriernas senaste marknadsrapport ”Så går det för skogsindustrin” för helåret 2022.

Skogsindustrin rapporterar ett rekord i exportvärde om 182 miljarder kronor under 2022, som framför allt beror på höga priser på massa och papper. Dessa segment stod för en ökning av exportvärdet från 109 till 136 miljarder kronor – medan exportvärdet för trävaror höll sig stabilt på samma höga nivå som förra året.

Trots minskande leveransvolymer ökade exportvärdet för papper och massa med 24 procent under 2022. Under de första månaderna av 2023 har dock priserna på de flesta produkter sjunkit, samtidigt som leveranserna är fortsatt låga.

– Det är framför allt de höga priserna på papper och kartong som har lett till rekordsiffror för svensk export. Det är glädjande att 2022 bjöd på rekord, men samtidigt varar ingenting för evigt. Vi ser redan idag tecken på avmattning med ett högt kostnadsläge samtidigt som aktiviteten på marknaden minskar, säger Daniel Eriksson, marknadsanalytiker papper och massa, Skogsindustrierna.

Produktionen av trävaror var ovanligt hög – endast överträffad av rekordåret 2021. 2022 bjöd på leveransrekord i mars, med den högsta leveransen någonsin för en enskild månad, och avslutade dessutom med ett ovanligt starkt december. Detta trots att marknaden i Europa mot slutet av året påverkades negativt av inflation, höga räntekostnader, höga energipriser och en geopolitisk osäkerhet. Istället är det andra globala marknader som hållit uppe volymerna på trävarumarknaden.

– Året bjöd på många överraskande resultat, men de starka leveranserna för december var det som mot sluttampen överraskade allra mest. När efterfrågan från Egypten och Kina, som vi hade väntat på hela året, slutligen tog fart såg vi att lagren minskade kraftigt hos de svenska sågverken. Det finns dock stora frågetecken kring hur långsiktig utvecklingen är på dessa marknader, säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker trävaror, Skogsindustrierna.