Förändrat utsläppshandelssystem kan ge ökade fossila utsläpp

Foto: Centerpartiet

EU har beslutat om nya regler för EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS. Ett positivt steg i rätt riktning, men parlamentarikern Emma Wiesner beklagar att 95-procentsregeln för biomassa ligger kvar.

– Jag är otroligt stolt över att vi lyckades driva igenom en utsläppshandel som nu kommer omfatta 75 procent av EU:s utsläpp från tidigare 40 procent. Men en av de sakfrågorna jag känner en stor besvikelse över är att vi inte lyckades ta bort den klimatskadliga 95-procentsregeln för biomassa. Centerpartiet har sedan dag ett stått upp för att ta bort gränsvärdet, vilket skulle innebära att biomassa fortsatt får fri tilldelning utan att öka sin andel av fossilt, säger Emma Wiesner, europaparlamentariker (C), som deltagit i slutförhandlingarna. 

Skärpt utsläppsmål och skärpt tillgång på utsläppsrätter 

Överenskommelsen är ett steg framåt i klimatarbetet. Bland annat skärps det tidigare utsläppsmålet på 43 procent till år 2030 jämfört med 2005, till 62 procent. Beslutet innefattar en ökad utsläppshandel där 75 procent av Europas utsläpp nu kommer att omfattas av EU ETS.  

I den nya överenskommelsen ligger dock kommissionens förslag om att anläggningar som använder mer än 95 procent biomassa som energi, utestängs från tilldelning av utsläppsrätter. 

Påverkar skogsindustrins konkurrenskraft 

Skogsindustriernas Johan Bruce håller med Emma Wiesner och befarar att det kommer leda till ökade fossila utsläpp och sämre förutsättningar för företag som redan har ställt om till förnybar energi. 

Att företag som redan är fossilfria inte ska ha utsläppsrätter kan låta självklart, men detta kan uppmuntra till fortsatta utsläpp. För skogsindustrin – som till 96 procent är fossilfri i sina processer – kan beslutet komma att drabba svenska företags konkurrenskraft mot papper- och massatillverkare på kontinenten, säger Johan Bruce, sakkunnig inom energi på Skogsindustrierna. 

– Som ett styrmedel för att minska utsläppen inom EU och nå klimatmålen är EU ETS avgörande. Överenskommelsen kommer att straffa föregångare som använder biobränsle i sin produktion – det vill säga de som redan har ställt om till fossilfritt. Det kommer att bli svårare för svensk skogsindustri, som rör sig på en global marknad, att konkurrera med de företag om får fördelar av fri utdelning av utsläppsrätter, avslutar Johan Bruce.  

Överenskommelsen om utsläppshandel är en viktig del av EU:s klimatpaket ”fit for 55” och kommer att innefatta flyg, sjöfart, transporter, bostadssektorn och avfallsförbränning.