Ursula von der Leyen: ”Skogen är vår viktigaste allierad i kampen mot klimatkrisen”

Foto: Lauri Heikkinen / Finska Regeringskansliet

Hur kan skogar ge inspiration och material till hållbara konstruktioner, samtidigt som biologisk mångfald och kolinlagringen stärks? Det är en fråga som just nu diskuteras på plats i en finsk skog, där genomför EU-initiativet New European Bauhaus mötet Into the Woods.

New European Bauhaus-initiativet, som är en del av EU:s Gröna giv, syftar till att bygga ett mer hållbart, inkluderade och estetiskt Europa. Initiativet ska vara en brygga mellan vetenskap och teknik, konst och kultur.

Förutom att vara ett kreativt möte för att främja hållbart byggande och design är Into the Woods ett möte på hög politisk nivå. Bland andra deltar EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och miljökommissionären Virginijus Sinkevicius.

– Skogen är vår viktigaste allierad i kampen mot klimatkrisen, sa Ursula von der Leyen i sitt anförande.

Skogsindustriernas vd, Viveka Beckeman, är också på plats för att delta i diskussionen.

– Trä är ett fantastiskt material – som dessutom bara blir bättre och bättre. Den tekniska utvecklingen gör att vi kan använda trämaterialets unika egenskaper för att skapa alltmer utmanande konstruktioner och designer. Vi strävar hela tiden efter att använda det skördade trädet så effektivt som möjligt. Into the Woods ger inspiration att utveckla arbetet för att skapa vackra och hälsosamma miljöer för människor att leva och verka i, säger Viveka Beckeman.

Mötets nordiska prägel gavs av Finlands och Estlands statsministrar, Sanna Marin och Kaja Kallas, och Sveriges vice statsminister Ebba Busch (KD). Busch betonade skogens stora betydelse för vårt personliga välbefinnande såväl som klimatarbetet, men även för biologisk mångfald och ekonomin. Ökat byggande i trä lyftes fram som ett viktigt sätt att ersätta mer klimatbelastande byggmaterial, men också en möjlighet att skapa nya människocentrerade livsmiljöer.

– Skogen är en nyckelprioritering. Vi behöver mer hållbart virke från skogen. Höga miljöambitioner kan gå hand med hög tillväxt, sa Ebba Busch.