Skogen skapar jobb i hela Sverige

Foto: Michael Engman

Skogsnäringen har stor betydelse för Sverige och sysselsätter totalt 120 000 personer över hela landet, vilket motsvarar drygt två procent av det totala antalet sysselsatta i den svenska ekonomin. Det visar rapporten ”Skogsnäringens betydelse för välfärden 2022” som Skogsindustrierna har tagit fram tillsammans med Industriarbetsgivarna.

Till skogsnäringen räknas, förutom trävaru-, massa- och pappersindustrin, även skogsbruket. Flest antal sysselsatta är det inom massa- och pappersindustrin. Verksamheten är spridd runt om i Sverige och har stor regional betydelse. I Västernorrland, Gävleborg, Värmland och Jönköping står skogsnäringen för upp till 12 procent av förädlingsvärdet och cirka sju procent av antalet sysselsatta.

– Varje jobb inom skogsnäringen skapar närmare två ytterligare jobb bland underleverantörer. Detta är mycket i relation till andra branscher, och är ett bra mått på hur viktig skogsnäringen är för vårt land, säger Skogsindustriernas vd Viveka Beckeman.

Skogsindustrin exporterar det mesta av det som produceras. Exporten motsvarar ett värde av drygt 167 miljarder kronor (vilket är 23 miljarder mer än 2020) och det är drygt tio procent av Sveriges totala varuexport.

Stort bidrag till handelsbalansen

Utöver detta bidrar skogsnäringen till att andra delar av samhället genom inbetalda skatter och efterfrågan på lokala varor och tjänster. Eftersom industrin är starkt exportinriktad, råvaran till största delen inhemsk och sektorns import av insatsvaror relativt liten, ger skogsindustrin ett betydande bidrag till Sveriges handelsbalans. 2021 var skogsnäringens nettoexportvärde 123 miljarder kronor.

Skogsnäringen finns – och skapar därmed sysselsättning – i hela landet. De skatter som sysselsatta inom skogsnäringen betalar till kommuner och regioner har stor betydelse för välfärden. Sammanlagt finansierar dessa skatter fler än motsvarande 32 000 tjänster i den offentliga sektorn.

En värdekedja som börjar i skogen

Skogsnäringen har också betydelse för många andra näringar, allt från lokalvård och underhåll till avancerade it-tjänster. Den ständiga utvecklingen av nya och bättre produkter skapar efterfrågan på tekniska innovationer och samarbeten mellan näringsliv och universitet. Som ringar på vatten skapar dessa tjänster lokal sysselsättning, som i sin tur bidrar med skatter och lokal köpkraft som kommer affärer, restauranger, frisörsalonger, bilverkstäder och alla andra småföretagare på orten till godo.