Tung panel om tunga transporter

Foto: Skogsindustrierna

Medan personbilsflottan är på god väg att elektrifieras kvarstår många utmaningar för tunga transporter på väg. Även godstransporter måste bidra för att målet om 70 procent minskade klimatutsläpp inom transportsektorn ska nås till 2030. På Skogsindustriernas transportseminarium fick alla riksdagspartier säga sitt i ett antal intensiva dueller.

Först ut var en panel bestående av tre företrädare från branschen. Enligt Scanias vd Christian Levin går elektrifieringen inte tillräckligt snabbt. Kunderna får inte totalkostnadskalkylen att gå ihop. Och oron för var man ska ladda är stor.

Branschföreträdarna var ense om att tunga skogstransporter i Norden blir bland det sista som elektrifieras. Magnus Svensson, inköpsdirektör på SCA, betonade att lågt varuvärde kombinerat med tung transport på långa avstånd ger låga marginaler, som redan ätits upp av de ökade bränslepriserna. Henrik Sjölund, vd för Holmen, ser en särskild utmaning i att elektrifiera transporterna i skogen, från och till råvaran. 

Å andra sidan, sa Christian Levin, om elektrifiering av tunga lastbilar i Norden är möjligt, är allting möjligt. Faktum är att Scania nyligen producerade en eltimmerbil som levereras till SCA under sommaren. Den har en kapacitet på upp till 80 tons totalvikt och är ett innovativt steg på resan mot ett fossilfritt samhälle. Läs mer om eltimmerbilen här.

Panelen var överens om att vi inte kan elektrifiera allting omedelbart. Vi behöver energieffektivisera och ha gott om biobränslen. Det går att ta ut mer från restprodukter och avfall, både från skogen och jordbruket.

Reduktionsplikten – en stridsfråga

Enigheten bland riksdagspartierna var total om att Sverige ska vara självförsörjande på biodrivmedel. Maria Stockhaus, trafikpolitisk talesperson (M), menade att Sverige inte utnyttjar sin fulla potential i det avseende – vi kan producera mycket mer. Teres Lindberg, trafikpolitisk talesperson (S), var å sin sida mycket oroad över beskedet som Moderaternas partiledare Ulf Kristersson lämnade under dagen om att sänka redaktionsplikten till EU-nivå. Det är kontraproduktivt för den inhemska produktionen av biodrivmedel, menade Lindberg.

Jens Holm (V) fokuserade på regeringens nationella plan för transportinfrastruktur, som enligt honom är kraftigt underfinansierad och saknar medel för bland annat underhåll av befintlig väg och järnväg. Kjell-Arne Ottosson från KD höll med Holm ”för ovanlighetens skull” på den punkten, och betonade att allting inte kan flyttas över till järnväg, hur gärna man än skulle vilja. Cirka 80 procent av alla godstransporter går fortfarande på väg. Ottoson lyfte fram skogen som Sveriges stora konkurrensfördel och uppmanade alla att stå upp för det hållbara svenska skogsbruket i Bryssel. 

I sista duellen konstaterade Jimmy Ståhl från SD att ”reduktionsplikten är skit”, och att Sverige går för långt i sin vilja att rädda världen. I ett läge där både företag och privatpersoner kämpar med höga bränslepriser är det oansvarigt lägga sten på börda, menade han. Emma Berginger från Miljöpartiet vill varken skrota eller pausa redaktionsplikten men väl reformera den.

På frågan om svenska regeringen gör tillräckligt för klimatomställningen svarade Jimmy Ståhl att den gör ”för mycket”. Redan innan kriget i Ukraina hade vi världens näst största bränslepriser och det är regeringens förtjänst, menade han.