Regeringen presenterar strategi för att snabba på elektrifieringen

Energiminister Khashayar Farmanbar har lagt fram en strategi för kraftfull elektrifiering i hela landet. I strategin föreslås 67 åtgärder som ska genomföras under kommande tre år. Dessa spänner över allt från nätplanering och intäktsreglering till en ny strategi för fjärr- och kraftvärmeförsörjning.

– Elektrifieringsstrategin är efterlängtad och ser ut att har rätt ansats, det vill säga att användarna ska få tillgång till el när de behöver den, till en rimlig kostnad. Nu återstår att se om strategin kan omsättas i konkreta åtgärder, säger Johan Bruce, energiansvarig hos Skogsindustrierna.

På senare tid har elförsörjningen seglat upp som en politisk topprioritet. Bristen på el och de höga elpriserna har drabbat både industri och hushåll. Obalansen i elförsörjningen mellan norra och södra Sverige har kommit i fokus, liksom de olika energislagens för- och nackdelar. Den nationella elektrifieringsstrategin är regeringens svar på utmaningen. Energiministern anger klimatmålen som ett viktigt syfte med strategin. Samtidigt ska Sverige ha ett robust elsystem med en hög leveranssäkerhet, låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser. Johan Bruce håller med om prioriteringarna:

– En omfattande elektrifiering krävs för att klara klimatutmaningen, och det är bara möjligt om industrin ges rätt förutsättningar att bidra till att klimatmålen nås. En viktig pusselbit i detta är bioekonomi och cirkularitet, vilket också framgår i elektrifieringsstrategin.