Ny rapport: Utsläppen ökar om skogsbruket minskar

Ökade fossila utsläpp även på kort sikt, det skulle bli resultatet om Sverige minskar sitt skogsbruk och sin användning av trä. Det visar en ny rapport som vill bredda perspektivet i dagens skogsdebatt.

I debatten om skogen hävdar bland andra EU:s Joint Research Center och Chatham House att skogsbruk leder till ökade koldioxidutsläpp på kort sikt. Det här grundar sig på ett snävt perspektiv på skogsnäringen och att skogsbruk ofta betraktas isolerat från resten av värdekedjan, menar Peter Holmgren, tidigare chef för FAO:s globala klimatarbete och idag rådgivare inom hållbar utveckling.

– För att kunna dra korrekta slutsatser om vi får ökade eller minskade koldioxidutsläpp genom skogsnäringen måste vi se till helheten. Vi behöver jämföra scenarier som spänner från ett aktivt till ett inaktivt skogsbruk och så långt möjligt använda data från verkligheten, säger Peter Holmgren. 

I rapporten ”The forest carbon debt illusion”, har han därför analyserat hur olika nivåer av skogsbruk i Sverige påverkar kolflöden och koldioxidkoncentrationen i atmosfären.

– Slutsatsen är att mängden koldioxid skulle öka i atmosfären om vi minskar vårt skogsbruk. Det är inte så sensationellt sett i ett längre perspektiv, eftersom de flesta är överens om att en obrukad skog varken levererar virke till förnybara produkter eller klarar att behålla allt kol som lagras in. Men det viktiga är att det även gäller i det korta perspektivet. Minskar vi användningen av skog ökar användningen av fossilbaserade material och då ökar de totala utsläppen. En tillfälligt ökad kolinlagring i skogen klarar inte att kompensera för detta, säger Peter Holmgren.

Magnus Berg, chef för näringspolitiska avdelningen på Skogsindustrierna, menar att slutsatserna i rapporten är viktig för alla som vill se en omställning från fossilt till förnybart, för alla som vill agera för ett mer hållbart samhälle redan idag.

– Rapporten visar svart på vitt att skogen är en stor och viktig del av lösningen, både idag och i framtiden. Jag hoppas nu att våra politiker vågar fatta tydliga och snabba beslut för en växande bioekonomi som också leder till mindre koldioxid i atmosfären.

Den svenska skogens klimatnytta kommer alltså från två håll. Dels från att skogen sedan lång tid, genom aktiv skötsel, växer allt bättre och lagrar in alltmer kol. Dels från de produkter som kommer ur skogsråvaran - plankor och brädor, papper och kartong och bioenergi från restprodukterna. Produkter av skogsråvara har gjort att Sverige i snabb takt kunnat minska sitt fossilberoende.

Ambitionen med rapporten har varit att bredda perspektivet, att lämna diskussionen om enskilda avverkningar till att ta in hela effekten av ett aktivt skogsbruk och träbaserade produkter.

– Peter Holmgrens analys pekar på behovet av fler vetenskapliga studier av skogssektorns klimatpåverkan, där man väger in hela värdekedjan, inklusive konsekvenser för samhället i stort. En del av dagens tongivande forskning behandlar skogen som en isolerad ö när den istället ska ses som en integrerad del i den förnybara, biobaserade ekonomin, säger Magnus Berg.

Vill du se sändningen i efterhand från rapportsläppet med författaren Peter Holmgren, klicka här.