Har vi råd att inte bygga hållbart?

Vad är cirkulärt byggande och hur kan vi accelerera utvecklingen under den lågkonjunktur vi befinner oss i?

Tillsammans med Anders Carlsson, hållbarhetschef på Derome, Anna Ryberg Ågren, direktör för Svenskt Trä och Maria Perzon, Group Sustainability Manager på Castellum, diskuterar vi hur vi kan bygga smart, hållbart och långsiktigt i en tid av ekonomisk nedgång. Hur kan fastigheter designas för att stödja den här utvecklingen? Per Schlingmann är moderator.

Under detta samtal djupdyker vi i skogsindustrins framtidslöfte om att bidra till övergången till ett cirkulärt samhälle. Vad måste till för att löftet ska infrias?

Skogsindustrin har tillsammans formulerat tre löften till år 2040:

  • Till 2040 ska skogsindustrins klimatnytta öka med 30 procent.
  • 2040 ska skogsindustrins produkter vara helt fossilfria och återvinningsbara.
  • 2040 ska Sverige ha livskraftiga skogar med en rikare biologisk mångfald.

Länk till eventet och anmälan.