Budgeten - en jättesatsning på att undanhålla förnybar råvara

Foto: Björn Leijon

Regeringen har presenterat budgetsatsningar för skogen och skogsnäringen. Det är en jättesatsning på att undanhålla förnybar råvara från en värld som ska ställa om för att hantera växande klimathot.   

Ett intressant förslag i satsningen är att äganderätten förslås stärkas genom att det ska vara frivilligt att avstå sin mark när myndigheter vill införa ett formellt skydd av den. 
 
– Skogsindustrierna välkomnar att frivillighet ska vara grunden. Det måste innebära att det kommer finnas en möjlighet för markägaren att säga nej, även i fjällnära skog. Men i grunden är vi kritiska till det stora fokuset på att undanta ytterligare arealer från brukande och till bristen på incitament för en växande bioekonomi och för att skapa värden i skogen, säger Linda Eriksson, skogspolitisk talesperson på Skogsindustrierna.
 
Detaljerna i förslagen är fortfarande oklara. Näringsminister Ibrahim Baylan uttryckte under pressträffen att han var stolt över satsningen på att främja skogsnäringens tillväxt och skogen med dess många värden. Det nämndes dock inget om tillväxthöjande åtgärder utan endast markägares rätt till ersättning vid inskränkningar av skogsbruket. 
 
– Vi hoppas att det kommer finnas tydligare skrivningar av åtgärder för att höja tillväxten i skogen i den kommande propositionen efter skogsutredningen, till exempel i form av en rådgivningskampanj mot skogsägare och formulering av ett tillväxtmål för skogen. Om vi ska ha någon möjlighet att ställa om till ett fossilfritt och klimatneutralt samhälle behöver vi använda skogen och dess klimatnytta fullt ut. Det kräver åtgärder för ökad tillväxt, säger Linda Eriksson.
 

Här kan du ta del av regeringens pressmeddelande.