Avstamp för 2021

Vi sammanfattar läget och spanar framåt