Taxonomin – kommissionen missar klimatnyttan med att använda trä

Foto: Björn Leijon / Dag Hallén, Värmskog

Skogsbruk finns med i kommissionens färdiga förslag till de delar av taxonomin som omfattar minskade klimatutsläpp och anpassningar till klimatförändringar. Däremot har man inte med klimatnyttan av att använda produkter tillverkade av råvara från skogen.

EU-kommissionen har lagt fram det slutgiltiga förslaget till den första delen av den så kallade taxonomin som ska styra investeringar till hållbara verksamheter. Här klassas olika ekonomiska aktiviteter efter hur väl de anses bidra till minskade klimatutsläpp och anpassning till klimatförändringar.

– Skogsbruk finns nu med som en av de aktiviteter som kan bidra till minskade utsläpp. Det är ett stort steg framåt jämfört med det förslag som presenterades i november. Däremot tar kommissionen enbart med skogens bidrag som kolsänka och missar alla verksamheter som använder trä som råvara. Undantaget är bioenergi, konstaterar Magnus Berg, näringspolitisk chef på Skogsindustrierna.

– Att inte taxonomin har med klimatnyttan av produkter tillverkade av trä är en stor brist. Nu blir det ett ensidigt fokus på att skogen tar upp och binder koldioxid, men man missar nyttan av att skogsindustrins produkter kan ersätta fossila alternativ, säger Magnus Berg.

Delar av det regelverk som kommissionen har tagit fram kommer dessutom innebära en tung administrativ börda för den skogsägare som vill få sin verksamhet klassad som grön.

– EU kommer få en tuff uppgift i att skapa entusiasm för sin taxonomi hos de miljontals privatpersoner i EU som äger skog, säger Magnus Berg.