Träindustrin förväntansfull på nytt europeiskt Bauhaus

EU-kommissionen vill skapa ett nytt europeiskt Bauhaus – ett tvärvetenskapligt samarbete som ska forma framtidens boende och byggande. Vi har intervjuat Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli, om Bauhausinitiativets betydelse och möjligheter för träindustrin.

Bauhausinitiativet är inspirerat av den tyska konstskolan med samma namn och präglas av samverkan mellan konst, kultur, social inkludering, vetenskap och teknik. Projektet inleds under våren med diskussioner och idéinsamling från samtliga EU:s medlemsstater. Det sker genom en gemensam formgivningsprocess där alla som är intresserade har möjlighet att dela med sig av idéer och lösningar för att bygga hållbart, estetiskt och funktionellt under lång tid framöver. En av dem som deltar i detta arbete är Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli.

Vad tycker du om Bauhausinitiativet?

– Jag tycker att det är intressant, framförallt eftersom det har som ambition att driva samhällsbyggnadsutvecklingen utifrån en holistisk syn där klimatfrågorna adresseras på samma gång som gestaltning och tekniska kvaliteteter, säger hon.

Vilken roll kommer du att ha i projektet?

– Jag deltar som representant för Svenskt Trä i en så kallad task force som vår europeiska branschorganisation CEI-Bois har satt ihop. Syftet är att samordna träbyggnadssektorns position i Bauhausinitiativet och belysa de möjligheter som vi gemensamt kan bidra med. Vi har vårt första möte den 4 mars.

Vilka lösningar och kompetenser kan svenskt träbyggande tillföra?

– Ett prioriterat område inom EU är renovering och behovet av att fortsätta använda de byggnader vi redan har på ett cirkulärt sätt. Det vill säga både möjligheten att förändra befintliga byggnaders användningsområden och att bygga till och utveckla dem genom biobaserade system och komponenter. Ett bra exempel på det sistnämnda är det svenska projektet Timber on Top.

– Vi behöver också diskutera hur Europa kan bygga fler nya bostäder med överkomliga kostnadsnivåer och minskad klimatbelastning. Här kommer både industriella och tekniska lösningar att vara viktiga, men också fördjupad samverkan mellan arkitekter-konstruktörer-byggare. Byggindustrin måste förändra sina processer och bli mycket mer effektiv. I Europa kommer de största avfallsströmmarna från byggsektorn, den resurseffektivitet som präglar industriellt träbyggande i Sverige kommer att vara en viktig vägvisare och måttstock.

Vilka möjligheter skapar Bauhausinitiativet för svenska företag?

– Jag tror att det kommer öka träbyggnadssektorns möjligheter till internationalisering. Både vad gäller tillverkning av material, system och komponenter samt den kunskap som genereras av arkitekter, konstruktörer, mjukvaruleveratörer med flera.

Läs mer om Bauhausprojektet och bidra med dina idéer här.