Europeisk renoveringsvåg skapar möjligheter för träindustrin

Foto: Lindbäcks Group Tvåvåningshus i trä

I sitt senaste tal om tillståndet i unionen lyfte EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen fram ökad användning av trä som en möjlighet att klimateffektivisera byggandet och göra EU ledande inom cirkulär ekonomi. Dessa frågor diskuterades nyligen vid ett webbinarium anordnat av nätverket Wood Be Better i Bryssel.

Wood Be Better är ett gemensamt initiativ av Skogsindustrierna och LRF Skogsägarna för ökad kunskap och dialog om skogsrelaterade frågor med koppling till EU-politiken. Den 28 januari anordnades ett webbinarium med titeln ”Using wood – A decisive contribution in greening our buildings” som följdes av 280 deltagare från mer än 20 länder. Värd för mötet var EU-parlamentarikern Erik Bergkvist (S):

– Skogen har alltid varit en del av mitt liv. Mitt första sommarjobb var att plantera trädplantor, när sommaren var slut hade vi planterat mer är en halv miljon träd. När jag passerar området idag kan jag se att plantorna har vuxit upp till stora, vackra tallar. Skogen är också väldigt användbar, till exempel som råvara för träbyggande. I min region bygger vi numera höghus, teatrar och parkeringshus i trä, säger han.

35 miljoner byggnader ska renoveras

Den gröna given är kärnan i EU:s återhämtningspaket efter covid-19 och syftar till att göra Europa till världens första klimatneutrala kontinent år 2050. Detta mål uppnås delvis genom att släppa loss en renoveringsvåg som ska göra 35 miljoner byggnader energi- och resurseffektiva till 2030. EU-kommissionen strävar efter att minst fördubbla renoveringstakten under de kommande tio åren, vilket kan skapa 160.000 nya gröna jobb inom byggsektorn.

– Återhämtningspaketet ger oss en unik möjlighet att accelerera omvandlingen av EU:s ekonomi så att den blir grön, digital och mer uthållig. Renovering är ett prioriterat område där vi hoppas att medlemsstaterna kommer att göra stora investeringar, säger Peter Handley, enhetschef inom EU-kommissionens industridirektorat med ansvarar för frågor gällande energiintensiv industri och råvaror.

– Produktion och uppvärmning av byggnader står idag för 40 procent av Europas koldioxidutsläpp. Den byggda miljön spelar alltså en avgörande roll för hur vi motverkar klimatförändringarna. Det finns många möjligheter att använda hållbara träbaserade produkter – som lagrar kol – inom den gröna given i allmänhet och renoveringsvågen i synnerhet, säger Paul Brannen, ansvarig för Public Affairs på CEI-Bois och en av talarna på webbinariet.

Från vänster: Paul Brannen och Stefan Lindbäck.

Industriellt träbyggande effektiviserar byggprocessen

Medverkade gjorde även Stefan Lindbäck, vd för Lindbäcks som är en av Europas ledande byggföretag av industriellt producerade flerbostadshus. Företaget fick nyligen sin största enskilda order hittills då Skebo beställde cirka 550 lägenheter för närmare en miljard kronor. Genom nära samarbete med universitet och leverantörer har Lindbäcks tagit den industriella byggprocessen väldigt långt. Den här kompetensen kommer bli viktig för Europas klimatomställning, menar Stefan Lindbäck:

– Andelen nybyggda lägenheter i flerbostadshus med trästomme ökar i Sverige och utgör nu 20 procent. Med ett industriellt synsätt och styrda processer kan vi minimera slöseri som inte skapar något värde för kunden. Tillverkning av trähus i fabrik medför bland annat färre transporter till bygget och kortare byggtider. Att använda träbaserad stomme ger dessutom hållbarheten en rejäl skjuts åt rätt håll, säger Stefan Lindbäck som vill se tydliga regler för redovisning av klimatpåverkan både vid tillverkning och förvaltning av byggnader.

Träindustrin redo att leverera

Paul Brannen menar att renoveringsmarknaden potentiellt är ännu större än nybyggnadsmarknaden i Europa och att träindustrin bör positionera sig därefter. När 35 miljoner byggnader ska renoveras blir det mycket isolering, dörrar, fönster, väggar, trappor etc som behöver bytas ut.

– Om den byggda miljön ska bli en kolsänka istället för en utsläppskälla krävs att trä blir det primära materialvalet både vid renovering och nybyggnation. Medan andra industrier pratar om hållbara lösningar är träindustrin redo att leverera här och nu, säger han.

Se sändningen i efterhand på vår engelska webb här.