Råvaror

Foto: Skogsindustrierna Råvaruanvändning vid papperstillverkning 2017

Ladda ner Skogsindustriernas statistik kring ämnesområdet råvaror nedan.

Bilder och grafer i presentationen

Hela bildserien finns att ladda ned under Dokument. Bilderna som finns i serien är följande:

  • Skogsindustrins virkesförsörjning
  • Råvaruanvändning vid papperstillverkning 2017
  • Returpapper som råvara i pappersindustrin 2017 Fördelning på sortiment och användningsområde