Ekonomisk betydelse

Foto: Skogsindustrierna Investeringar 1990–2017, prognos 2018i sågverks–,massa–och pappersindustrin

Ladda ner Skogsindustriernas statistik kring ämnesområdet ekonomisk betydelse nedan.

Bilder och grafer i presentationen

Hela bildserien finns att ladda ned under Dokument. Bilderna som finns i serien är följande:

  • Export och import av några varugrupper 2017
  • Handel med skogsindustriprodukter 2017
  • Investeringar i skogsindustrin. Anläggningar i Sverige 1990 – 2017, prognos 2018
  • Skogsindustrins investeringar och dess andel av industrins investeringar
  • Investeringar 1990–2017, prognos 2018 i sågverks-,massa- och pappersindustrin
  • Anställda i skogsnäringen