Återvinning

Foto: Skogsindustrierna Återvinning 2017

Ladda ner Skogsindustriernas statistik kring ämnesområdet återvinning nedan.

Bilder och grafer i presentationen

Hela bildserien finns att ladda ned under Dokument. Bilderna som finns i serien är följande:

  • Returpapper i Sverige 1980-2017  
  • Inblandningsgrad av returpapper 2017
  • Återvinning av avfall 2001-2016
  • Konsumtion och materialåtervinning av papper 2016 samt andel materialåtervinning i procent av konsumtion
  • Returpapper som råvara i pappersindustrin 2017