Fakta & nyckeltal

Den svenska skogsindustrin i korthet

Ekonomisk betydelse

 • Världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror (2019)
 • Exportvärde 2020: 145 miljarder
 • Ca 85 % av produkterna exporteras
 • Investeringar 2019: drygt 13,4 miljarder kronor

Producerade volymer 2020

 • 12 miljoner ton massa, varav marknadsmassa 4,8 miljoner ton
 • 9,3 miljoner ton papper
 • 18,5 miljoner kubikmeter sågade trävaror

Sysselsättning 

 • Ca 115.000 är totalt sysselsatta i skogsnäringen, dvs som anställda eller som underleverantörer:
  • Skogsbruket 14 080
  • Sågade trävaror 34 742
  • Massa och papper 65 236

Skog

 • 70 % av Sveriges yta är täckt av skog
 • 80 % av skogsmarken brukas
 • 1 % av skogen avverkas årligen
 • Idag har vi dubbelt så mycket skog än för 100 år sedan 

Energi

 • 96 % av den värmeenergi som skogsindustrin använder är bioenergi
 • Elförbrukning: 20 TWh. per år, drygt 15% av Sveriges totala elanvändning.

Hållbarhet

 • Utsläppet av växthusgaser från skogsindustrin motsvarar ca 1% av landets totala utsläpp
 • Utsläppet till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90% sedan början av 80-talet samtidigt som massaproduktionen ökat med 30%.
 • Utsläppet till luft av svavelföreningar från massaoch pappersbruk har minskat med 98% sedan början av 80-talet samtidigt som massaproduktionen ökat med 30%.

Transport

 • Sveriges största transportköpare – 25 miljarder kronor årligen

Forskning

 • Sverige satsar 2 miljarder kronor på skogsforskning vid universitet, högskolor och institut per år
 • De skogsindustriella företagen satsar 2,3 miljarder i egen forskning per år

Medlemmar i Skogsindustrierna

 • 50 massa- och pappersbruk
 • 120 sågverk
 • 40 företag med nära anknytning till massa-, pappers- eller trävarutillverkning