Fakta & nyckeltal

Den svenska skogsindustrin i korthet

Ekonomisk betydelse

 • Världens fjärde största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror (2020).
 • Exportvärde 2021: 164 miljarder (2020: 145 miljarder).
 • Ca 85 % av produkterna exporteras.
 • Investeringar 2021: drygt 13,9 miljarder kronor (2020: 13,3 miljarder).

Producerade volymer 2021

 • 11,7 miljoner ton massa, varav marknadsmassa 4,7 miljoner ton.
 • 8,9 miljoner ton papper.
 • 19 miljoner kubikmeter sågade trävaror.

Sysselsättning 

 • Ca 120.000 är totalt sysselsatta i skogsnäringen, dvs som anställda eller som underleverantörer:
  • Skogsbruket 14 080
  • Sågade trävaror 34 742
  • Massa och papper 65 236

Skog

 • 70 % av Sveriges yta är täckt av skog.
 • 75 % av skogen brukas.
 • 1 % av skogen avverkas årligen.

Energi

 • 96 % av den värmeenergi som skogsindustrin använder är bioenergi.
 • Elförbrukning: 20 TWh. per år, drygt 15% av Sveriges totala elanvändning.
 • Energiproduktion: Flera skogsindustriföretag är stora elproducenter. Tillsammans producerar de 40 % av den el branschen konsumerar.

Klimat

Miljö

 • Utsläppet till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90% sedan början av 80-talet samtidigt som massaproduktionen ökat med 30 %.
 • Utsläppet till luft av svavelföreningar från massa- och pappersbruk har minskat med 98 % sedan början av 80-talet samtidigt som massaproduktionen ökat med 30 %.

Transport

 • Sveriges största transportköpare – 25 miljarder kronor årligen.

Forskning

 • Sverige satsar 2 miljarder kronor på skogsforskning vid universitet, högskolor och institut per år.
 • De skogsindustriella företagen satsar 2,3 miljarder i egen forskning per år.

Medlemmar i Skogsindustrierna

 • 50 massa- och pappersbruk.
 • 120 sågverk.
 • 40 företag med nära anknytning till massa-, pappers- eller trävarutillverkning.