3D-printade organ av nanocelleulosa

Foto: Cellink

Svenska Cellink har uppfunnit ett biologiskt bläck och en 3D-skrivare som skriver ut kopior av mänsklig vävnad. Cellinks biobläck består av svensk cellulosa, vatten, socker och alginat, ett ämne utvunnet ur sjögräs som hårdnar när det binds med salt

Tack vare cellulosafibrerna får bläcket en stadga som andra biomaterial saknar. Ytterligare en finess med bläcket är att man kan förändra det genom att tillsätta valfria celler. Om man till exempel tillför hudceller och sedan skriver ut en struktur och låter det mogna under fyra till åtta veckor växer hudvävnad. Tillsätter du ögonceller går det att skriva ut ögonvävnad. Cellink hoppas att deras produkter ska revolutionera sättet vi studerar medicin och forskar inom området biotech.

Varför? Det tar cirka tio år av forskning och kostar ungefär en miljard kronor att utveckla ett nytt läkemedel. Djurförsök och kliniska tester på människor är en stor del av processen. I första hand innebär Cellinks innovation att forskare får bättre möjlighet att studera sitt område. Det innebär också att forskare kan ta celler från en cancersjuk patient, replikera och printa ut patientens tumör och därefter pröva medicin på en patientspecifik cancertumör. Och för kosmetikaföretag innebär detta en möjlighet att testa sina produkter på printad hud i stället för på djur.

Vill du läsa mer om Cellinks innovation? Läs mer här cellink.com