"Vi är beroende av att naturen mår bra"

Linda Eriksson har tittat på SVT:s Slaget om skogen

”Slaget om skogen” heter Vetenskapens världs nya serie i SVT. Linda Eriksson, jägmästare och skogspolitisk talesperson på Skogsindustrierna har tittat på de första två avsnitten som publicerats på SVT Play.

– Min första reflektion är att skogsbruk och skogsindustri är så mycket mer, rymmer så många fler perspektiv. Jag förväntar mig att även de som brukar skogen aktivt får teckna sin bild i kommande program, att de bland annat får möjlighet att berätta om den hänsyn de tar i alla typer av skogar för att skapa förutsättningar för biologisk mångfald. De bör också få möjlighet att berätta varför vi brukar skogen, om all den nytta som produkterna från skogen ger till samhället, till omställningen till ett fossilfritt välfärdsland men också i människors vardag.

90-talets skogspolitik har påverkat positivt

– Det aktiva skogsbruket i Sverige är ett kontinuerligt odlande; vi avverkar men planterar också hela tiden ny skog. Vi odlar skogen och sköter naturen som en del av vår och landets försörjning. Vi är därför helt beroende av att naturen fungerar och mår bra, menar Linda Eriksson.

Genom Riksskogstaxeringen, som snart firar 100 år i Sverige, vet vi en hel del om vissa strukturer i skogen som har betydelse för mångfalden.
– Det vi kan se sedan den nya skogspolitiken klubbades igenom på 90-talet är att många trender som är viktiga för biologisk mångfald är positiva. Vi har mer hård död ved, mer löv och grova lövträd och gammal skog. Samtidigt som vi har ökat på virkesförrådet, tillväxten och kolinbindningen har också många skogar blivit tätare. Tätare skogar har missgynnat vissa arter, samtidigt som andra arter har gynnats av de öppna ytor som skapats genom hyggesbruket. Det här är några av de reflektioner skogsnäringen gör och diskuterar hur vi kan agera på.

Här kan du läsa mer om skogens biologiska mångfald, arter, miljöarbete och statistik.