En kalender för framtidens skogsbransch

Föreningen NYKS har tagit fram en ny typ av kalender med kvinnor som faktiskt jobbar i skogen eller i andra yrken inom skogsindustrin. För två år sedan släpptes, trots mee-too rörelsen, en kalender med avklädda kvinnor på skogsmaskiner, vilket fick NYKS att vakna till.

Nu i oktober trycks den färdiga kalendern som skogsbranschens aktörer gärna får sätta upp på väggen för att bidra till att förbättra synen på allas lika värde och skapa igenkänning så att fler väljer skogen som arbetsplats, berättar NYKS projektgrupp:

– Skogsbranschen är på frammarsch, men det handlar som vi alla vet inte bara om skogens välmående utan även de som vistas i branschen. Skogen ser ingen skillnad på individ och dess bakgrund, det bör inte vi i den heller göra, säger Emma Strandberg, kommunikatör för projektet hos NYKS.

Företag kan beställa kalendern här nyks.se via formuläret till höger på startsidan. Privatpersoner kan beställa den här.

Vad är NYKS?

NYKS är en förening som arbetar för att öka kvinnors och icke-binäras inflytande i skogsbranschen. Läs mer om deras arbete här.