Extremhöga elpriser tvingar pappersbruk att stänga ner

Den 3 februari skriver Dagens industri om hur de extremhöga elpriserna tvingar Holmen att stänga ner halva sin produktion vid två av sina pappersbruk.

– Att behöva starta och stoppa produktionen på grund av för höga elpriser är långt ifrån en önskvärd situation för skogsindustrin. När vi gör det så är vi med och räddar svensk elförsörjning och motverkar ännu högre elpriser, men det sker på bekostnad av skogsindustrins lönsamhet och tillverkning av fossilfria och förnybara produkter, säger Johan Bruce, energidirektör på Skogsindustrierna.

Svensk skogsindustri förbrukar i snitt 21 terawattimmar el per år. Det är drygt 15 procent av Sveriges totala elanvändning. Samtidigt producerar skogsindustrin 40 procent av den el de behöver själva i form av mottycks-, vatten- och vindkraft.

– Med en ökande andel förnybar el förväntas kraftiga pristoppar som den vi såg i måndags att bli en allt vanligare företeelse, eftersom det blir svårare att ha en jämn elproduktion. Under sommaren och hösten 2020 hade Sverige vid ett flertal tillfällen liknande pristoppar, trots att efterfrågan var normal för årstiden. Det visar på vikten av att värna den planerbara elproduktionen från kvarvarande kärnkraft, vattenkraft, kraftvärme och industriellt mottryck och på ett akut behov av att snabba på investeringarna i det nationella stamnätet.

DI-artikeln kan ni läsa här.