Skogsbränder, granbarkborrar och torrt i markerna

Foto: Larm-Soderhamn

2018 var ett år då det brann på flera håll i södra Sverige, till följd av det torra och varma vädret.

- 2018 var ett år där torka och värme orsakade stora skador på skogen i form av skogsbränder och omfattande angrepp av granbarkborre och nyplanterad skog som torkade bort. Inför denna sommar hoppas skogsnäringen på lagom mycket regn och låga temperaturer för att förbättra grundvattennivåer och markfuktighet. Det skulle också minska utbredningen av skadeinsekten granbarkborre, säger Linda Eriksson, skogsdirektör på Skogsindustrierna.

Läs mer på Skogforsks webbplats om skogsnäringens gemensamma riktlinjer för att minimera risker för skogsbränder vid skogsarbete.

Efter de omfattande bränderna uttryckte näringen åtgärder inom fem områden för att förhindra nya katastrofer.

Vanliga frågor och svar om skogsbränder.