BioInnovations Programkonferens 2022

Cirkularitet och samverkan i framtidens bioekonomi

För dig som är intressent i BioInnovation inleder vi dagen med vår Generalförsamling.

Program

Kaffe och fralla finns från 8.30.

Generalförsamling 09.00 - 09.30 

Formellt möte med val av ordförande och programstyrelse. (Vänligen observera att denna del endast är riktad till BioInnovations intressenter.)

Programkonferens 10.00 - 15.30

10:00 Inledning Per Edström, Programchef BioInnovation 

Key Note

10:35 Cirkulärt träbyggande Moderator: Susanne Rudenstam, Kanslichef Sveriges Träbyggnadskansli

Områdesanalys Cirkulärt träbyggande Amanda Borneke, Specialist cirkulär ekonomi SWECO

Hållbara isolermaterial Jan Nordin, Nouryon

Timber on Top Tomas Alsmarker, Chef Innovation och forskning Svenskt Trä  

11:45 Lunch 

13:00 Design för cirkularitet Moderator: Sverker Danielsson, Biträdande programchef Bioinnovation

Plastfri nonwoven för hygienprodukter och våtservetter Mårten Hellberg, VD Organoclick 

Biobaserat polymerskum Edvard Hall, VD Bioextrax

Cellulosabaserad ersättare till dagens fossila Cellplast, EPS Jonas Norell, VD LindePac

Områdesanalys Nedbrytbarhet Lars Holmberg/Johanna Wachtmeister, Trossa  

14:20 Paus 

14:35 Omställning genom samverkan Moderator: Per Edström, Programchef BioInnovation 

Take-away för mat och dryck – omställning till hållbart förpackningssystem Magnus Fransson, Projektledare Sustainable Innovation

Företagsforskarskolan Resurssmarta processer Merima Hasani, Koordinator och Associate professor Chalmers

Circular Textile Innovations (Citex) – Hållbar systemförändring inom textilindustrin Hanna de la Motte, Affärs- och innovationschef Materialomställning RISE och Maria Ström, CEO The Loop Factory. 

Vinnovas kommande satsningar Anders Holmgren, Programchef Vinnova 

15:30 Mingel

  • Datum: 9 juni 2022 
  • Plats: Wallenbergssalen, Näringslivets hus, Stockholm. Det går också att delta digitalt. 

Läs mer på BioInnovations hemsida och anmäl dig!

Välkommen!

Per Edström, Programchef BioInnovation