Välkommen till Frukoststudion!

Under försommaren förväntas regeringen fatta beslut om Nationell transportplan, men flera företrädare från näringslivet är kritiska till Trafikverkets förslag. För oss i Mittsverige är konsekvenserna i förslaget bland annat att dubbelspår på Ostkustbanan flyttas fram i tiden, det stora underhålls-behovet på vägnätet fortsätter växa och den efterlängtade förbifart Örnsköldsvik riskerar att inte byggas. Den här gången handlar Frukoststudion om infrastruktur och vilken betydelse det har för företagens tillväxt.

GÄSTER

Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna

Skogsindustrin är en viktig basnäring i vår region. Hur ser de på förslaget inför regeringsbeslutet och vilka är de största bristerna? Vad får det för konsekvenser för industrin i vår del av landet?

Carl Bergkvist, näringspolitisk expert vid Stockholms handelskammare

En stor andel av investeringsmedlen går till nya stambanor - höghastighetsjärnväg, med ett annat ord. Stockholms handelskammare har gjort en analys för en alternativ lösning.

Mats Löfroth, ägare Hotell Höga Kusten

Besöksnäringen är en växande bransch i länet. Vi möter Mats Löfroth och talar om vilka satsningar i infrastrukturen de ser som nödvändiga för att tillväxten ska fortsätta vara god.

Lars Hellgren, vd Exero

Som företagare på landsbygden är det en utmaning att vägen ens är öppen för godstransporter. Lars Hellgren berättar om följder av att infrastrukturen inte fungerar.

MODERATOR

Anders Eriksson, Handelskammaren Mittsverige

Läs mer om seminariet och anmäl dig här.