Informationsmöte om BioInnovations utlysning Accelererad substitution

– biobaserade produkter, komponenter och material

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation bjuder tillsammans med Vinnova in till ett digitalt informationsmöte om utlysningen Accelererad substitution – biobaserade produkter, komponenter och material.

Under mötet kommer vi berätta om utlysningen och det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor till de medverkande.

Mötet är kostnadsfritt och genomförs via Teams. En länk till mötet skickas i samband med anmälan samt även någon dag före mötet.

Program kl. 09.00-09.50

  • Inledning, Per Edström, BioInnovation
  • Behovet av utlysningen, Marie Johansson och Johanna Mossberg, RISE
  • Om utlysningen, Per Edström, BioInnovation
  • Information från Vinnova, Karoliina Junka, Vinnova

Presentationsbilderna som visas under mötet kommer att skickas ut till samtliga anmälda efteråt. Mötet kommer också att spelas in och tillgängliggöras på BioInnovations webb.

Om utlysningen

Tematisk utlysning: Accelererad substitution – biobaserade produkter, komponenter och material

Idag är fortfarande en stor del av de produkter, komponenter och material som finns på marknaden förknippade med en relativt stor klimatpåverkan. För omställningen mot en cirkulär bioekonomi behöver detta ändras. Utlysningen riktar sig till projekt som genom storskalig substitution ökar andelen biobaserade produkter, komponenter och material på marknaden.

Läs mer om utlysningen på BioInnovations hemsida. 

Utlysningen öppnar den 15 mars 2022. Anmäl dig till informationsmöte om utlysningen här.