Nyheter

Mikael Damberg, Isabella Lövin, Magnus Berg och Karin Tormalm

Skogsnäringens färdplan driver omställningen till ett fossilfritt samhälle

Idag överlämnar Skogsindustrierna skogsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft till regeringen. Planen beskriver hur skogens förnybara...

Forum för bioekonomi 2018

Vilken dag! Under årets upplaga av Forum för Bioekonomi möttes 400 aktörer inom politik, näringsliv och akademi.

Skogsnäringens färdplan driver omställningen till ett fossilfritt samhälle

Idag presenterar Skogsindustrierna tillsammans med Fossilfritt Sverige skogsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Planen beskriver...

Statsekreterare Leif Jakobsson

Inga nya pusselbitar om kilometerskatten

Statssekreterare Leif Jakobsson från Finansdepartementet gav inga besked om hur hög regeringens vägslitageskatt blir eller exakt vilka vägar...

Industrirådet överens om inspel till regeringens godsstrategi

Industrirådet, med fack och arbetsgivare inom industrin, är överens om inspel till regeringens godsstrategi. Rådet vill se en politik som främjar...

Stam mot krona

Ny remiss: producentansvar för förpackningsinsamling

Regeringen skickade i mars ut en remiss med förslag på förtydligande avseende producentansvaret för förpackningar och returpapper. Förslaget...

Skogsindustrierna djupt kritiska till förslaget om kilometerskatt

I förslaget om vägslitageskatt saknas information om skattenivå, vilket vägnät det ska omfatta och en analys av konsekvenserna för berörda.

Regional bioekonomi manifesterades i Karlstad

Vill du få verklig insikt i vad bioekonomi är och betyder för en region? Då ska du delta i en Bioekonomisk riksdag. – Det är i regionerna det...

Stam mot krona

Skogsindustrierna söker en ansvarig för produkt & produktsäkerhetsfrågor

Nu söker vi en ny medarbetare som kommer att ingå i den näringspolitiska avdelningen. Vi söker dig med ett brinnande intresse för produkt & produktsäkerhetsfrågor...

Stam mot krona

Skogsindustrin investerar mest

Med 16,4 miljarder kronor stod skogsindustrin för 23 procent av svensk industris investeringar under 2017. Och det samtidigt som svensk industri...

1 2 3 4 5 Nästa

Lisa Alexandersson

Publisher

Telefon
08-762 72 31
E-post
lisa.alexandersson@skogsindustrierna.se