God fortsättning! Glöm inte att återvinna din gran.

Se filmen om vad din gran kan bli härnäst!

Forum för Bioekonomi

Tillväxt + hållbarhet = bioekonomi

Skogsnäringen driver tillväxt i världens bioekonomi

Mer om bioekonomi

Svenskt Trä

Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna. De verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande.

Svenskt Träs webbplats