Forum för Bioekonomi

Tillväxt + hållbarhet = bioekonomi

Skogsnäringen driver tillväxt i världens bioekonomi

Mer om bioekonomi

Svenskt Trä

Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna. De verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som berör trä, träprodukter och träbyggande.

Svenskt Träs webbplats