Virkesforum 13 september

Kina som marknad - Träbyggande - Framtidsspaningar

Läs mer och anmäl dig

Forum för Bioekonomi

Tillväxt + hållbarhet = bioekonomi

Skogsnäringen driver tillväxt i världens bioekonomi

Mer om bioekonomi

Svenskt Trä

Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna. De verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande.

Svenskt Träs webbplats