Skogsindustrierna stillbild skog

Skogsnäringen driver tillväxt i världens bioekonomi

Gröna jobb i skogen

Jobba grönt heter LRF och SLAs nya rekryteringskampanj för att locka unga till de gröna näringarna. Nyfiken? Varför inte ta en tur i den virtuella skogsmaskinen?

Besök jobbagrönt.se

Svenskt Trä

Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna. De verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande.

Svenskt Träs webbplats