Nyheter

Karin Boholm, transportdirektör och Karin Tornmalm. Näringspolitisk utredare

Skogsindustrierna fortsätter resan mot fossilfria transporter

Skogsindustrierna medverkar i forsknings- och innovationsprogrammet Triple F - Fossil Free Freight – som har vunnit Trafikverkets upphandling...

Nytt sätt att räkna visar skogsnäringens betydelse för välfärden

I Västernorrlands län betalar sysselsatta inom skogsnäringen 9 procent av kommunal- och landstingsskatterna. I Eksjö kommun är motsvarande siffra...

Skogsindustrierna i regeringens nya forum för godstransporter

Infrastrukturminister Tomas Eneroth offentliggjorde idag nyheten om vilka ledamöter som ska ingå i regeringens nya forum för godstransporter...

Finska och estländska skogsarbetare reste 100 mil på uppdrag av Stora Enso Finland för att bistå Räddningstjänsten i Sveg med att släcka bränderna i Härjedalen.

Nu behövs samlat stöd och handlingskraft för brandskadat virke

Sommarens extremt torra och varma väder har orsakat ett stort antal skogsbränder och våra tankar går till dem som drabbats av bränderna.

Släckningsarbete

Fortsatt stor brandrisk efter sommarens torka

Det pågår i dagsläget många bränder i skogarna runtom i landet som en följd av en långvarig och svår torka som ger mycket hög risk för skogsbrand...

Regeringens skogsprogram nu konkretiserad med en handlingsplan

Skogsindustrierna välkomnar att regeringens strategi för ett nationellt skogsprogram nu följs upp av en mer konkret handlingsplan där ansvariga...

Kampen om biomassan

Skogsråvaran har blivit ett hett ämne. Den räcker inte till allt och alla. Var gör den störst nytta och vem ska bestämma vad den ska användas...

Realisera godsstrategin omedelbart

Regeringen har presenterat Sveriges första sammanhållna strategi för godstransporter. ”Äntligen är den här! Den är bra och bör applåderas av...

Spetsforskning inom skogsförädling visar stor potential att öka andelen biomassa

Genom förädlingsmetoden somatisk embryogenes kan man på sikt öka produktionen av biomassa med 20–35 procent. Metoden kan bli ett viktigt verktyg...

Skogsindustrierna välkomnar Ministerrådets bioekonomiprogram

Nordiska ministerrådet har presenterat ett nordiskt bioekonomiprogram med 15 åtgärdspunkter. – Det här är välkommet. Programmets inriktning...

Föregående 1 2 3 4 5 Nästa

Lisa Alexandersson

Publisher

Telefon
08-762 72 31
E-post
lisa.alexandersson@skogsindustrierna.se