Nyheter

Hållbart fredagsmys

Snart kan du äta chips ur en påse fri från plast. Paper province deltar i ett forskningsprojekt där syftet är att hitta fossilfria laminat som...

Anna Holmberg

Överenskommelsen om utsläppsrätter i huvudsak positiv

Efter 28 månaders förhandlingar har EU nått en överenskommelse om regler för handeln med utsläppsrätter (EU ETS). Överenskommelsen måste dock...

Axelsson har många poänger – men hans ekoskatt är en skatt på avstånd

Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige har många bra förslag i sin debattserie i Dagens Industri om godstrafiken och hur den ska bli fossilfri...

Nya skatteförslag slår fel för både miljö och industri

Regeringen har utrett förslag på kväveoxidskatt och avfallsförbränningsskatt. Förslagen skulle slå hårt mot svensk skogsindustri samtidigt som...

Stark konjunktur men svag tillväxt

Den globala ekonomin fortsätter sin utdragna återhämtning efter finanskrisen. Konjunkturuppgången är visserligen den längsta i modern tid men...

Tandem Forest Values är igång

Med anledning av att Finland i år firar 100 år som självständig stat, fick landet en gåva från Sverige; en gemensam satsning på skogs- och skogsindustriell...

Spännande inför slutförhandlingarna om LULUCF

Om ordförandelandet Estland får som de vill, är slutförhandlingarna om LULUCF-förordningen i hamn till nyår. Resultatet av den sista öppna omröstningen...

Ännu inget beslut om EU:s utsläppshandel

Beslutet om EU:s utsläppshandelssystem, ETS, drar ut på tiden. Villkoren för gratis tilldelning av utsläppsrätter till elproduktionsanläggningarna...

Pellets

Käppar i hjulen för bioenergin

Skogsindustrierna bedömer att utfallet av omröstningen i EU:s miljöutskott om förnybartdirektivet den 23 oktober var både bra och dåligt för...

Förpackningens roll för minskat matsvinn

En tredjedel av all mat som produceras årligen i världen går till spillo eller slängs. Det visar en studie från FN-organet Food and Agriculture...

Föregående 1 2 3 4 5 Nästa

Lisa Alexandersson

Publisher

Telefon
08-762 72 31
E-post
lisa.alexandersson@skogsindustrierna.se