Nyheter

Regeringens nya förslag om kilometerskatt påverkar konkurrenskraften negativt

TT gick fredagen den 9 mars ut med att regeringen kommer att presentera ett nytt förslag till kilometerskatt.

Mensskydd är en demokratifråga

88 procent av världens kvinnor har inte tillgång till kommersiella skydd när de har mens. Det är en viktig fråga att uppmärksamma på Internationella...

Vägen mot hållbarhet – historien om skogsindustrins miljöarbete

I en ny bok kartläggs och analyseras skogsindustrins miljöarbete från dess tillkomst på mitten av 1800-talet fram till idag. Författarna är Per...

Timmerbil på väg

Förslag om kilometerskatt kommer i juni

Återigen har debatten om kilometerskatten tagit fart. Det som satte stenen i rullning var ett uttalande av v. statsminister Isabella Lövin.

Dalafrakt lastbil

Glädjande besked om att vägar nu kan öppnas för 74 tons lastbilar

Regeringen har idag fattat beslut om ändringar i trafikförordningen som ger Trafikverket möjlighet att peka ut vägar där det är tillåtet att...

Åsa Regnér, jämställdhetsminister och Lars Winter, vd Domsjö Fabriker

Domsjö Fabriker mest jämställda industriföretaget

Industrins jämställdhetspris 2018 går till Industriarbetsgivarnas medlemsföretag Domsjö Fabriker.

Grattis Småland till regional skogsstrategi!

Det är på regional nivå det händer – här klubbas strategierna för skoglig och bioekonomisk utveckling.

Skogsindustrin kräver rimliga elnätsavgifter

Under många år har skogsindustrin upprörts över elnätföretagens ökande avgifter och ständiga domstolsprocesser.

Seger för klimatet, bioekonomin och skogen

Parlamentet tror på det hållbara skogsbruket och vill att bioenergi ska få bidra till att nå klimatmålen.

Skogsnäringens Forskningsagenda 4.0 lanserad

Tillsammans har industri, forskning och akademi enats kring prioriteringar för att Sverige ska vara världsledande på skoglig innovation.

Föregående 3 4 5 6 7 Nästa

Lisa Alexandersson

Publisher

Telefon
08-762 72 31
E-post
lisa.alexandersson@skogsindustrierna.se