Nyheter

Svensk papperspåse bäst för klimatet

Tvärtemot den nyhet som nyligen florerade i media visar en studie av IVL Svenska Miljöinstitutet att papperskassen är klimatvänligare än plastpåsen.En...

Gemensamt uttalande om skogsvårdslagen

Igår, den 16 oktober, presenterade den juridiska översynen av Skogsvårdslagen sina förslag. Att skogsbruk inte ska omfattas av talerätt anser...

Klargörande om svenskt skogsbruk

För närvarande florerar det uppgifter och medierapportering om svensk skogsnäring som är illa underbyggda eller rent av felaktiga. Vi vill därför...

Skogsindustrierna välkomnar dom om lavskrikor i Hälsingland

Idag föll domen i det så kallade lavskrikefallet. Mark- och miljödomstolen i Östersund går på skogsägarnas linje och undanröjer Skogsstyrelsens...

Grön jordglob

14 europeiska fallstudier visar på hur industrin kan minska utsläpp

Två svenska projekt finns med i den nyligen lanserade sajten “To our Roots & Beyond: Reducing Emissions for the 2050 Society” som CEPI står bakom...

Bygger en grön framtid

Möbeljätten Ikea är ett av de företag som förbrukar mest trä i världen. För att minska sitt ekologiska fotavtryck har företaget som mål att enbart...

Fortsatt god konjunktur för skogsindustrin

En fortsatt god världskonjunktur, låga räntor och efterfrågan på hållbara produkter och material gynnar svensk skogsindustri. Det konstaterar...

Tallstammar i kvällssol

Mest hållbara industrin i Sverige

7 anledningar till att skogsindustrin är en av Sveriges mest hållbara industrier.

Budgeten leder inte till fossilfrihet

Regeringens ambitioner om en växande bioekonomi, som är viktig för omställningen till ett fossilfritt Sverige, matchas inte med konkreta förslag...

Vattenfilter inzoomat

Medicin för sjukt vatten

Varje dag dör nära tusen barn av diarré på grund av smutsigt vatten. Problemet med vattenburna sjukdomar är stort men tack vare ett 
reningsfilter...

Föregående 3 4 5 6 7 Nästa

Lisa Alexandersson

Publisher

Telefon
08-762 72 31
E-post
lisa.alexandersson@skogsindustrierna.se