Nyheter

EU:s plaststrategi måste vara mer framtidsinriktad

I EU-kommissionens utkast till ny plaststrategi är det för stort fokus på återvinning och för lite på innovation och att ersätta fossila material...

Jämställd industri sökes

Industrins jämställdhetspris lyfter fram och belönar företag som arbetar långsiktigt och strategiskt med jämställdhet och åstadkommer mätbar...

Skogen behöver stärkas i EU:s nya bioekonomiska strategi

2012 antog EU en strategi för bioekonomi. Nu vill EU-kommissionen revidera den och det välkomnar Skogsindustrierna. – I den nya strategin behöver...

Det ljusnar för förnybar energi i EU

Industriutskottet gynnar förnybar energi och värnar marknadsbaserade och teknikneutrala lösningar i sitt förslag till förnybartdirektivet.

Hållbart fredagsmys

Snart kan du äta chips ur en påse fri från plast. Paper province deltar i ett forskningsprojekt där syftet är att hitta fossilfria laminat som...

Anna Holmberg

Överenskommelsen om utsläppsrätter i huvudsak positiv

Efter 28 månaders förhandlingar har EU nått en överenskommelse om regler för handeln med utsläppsrätter (EU ETS). Överenskommelsen måste dock...

Axelsson har många poänger – men hans ekoskatt är en skatt på avstånd

Det Svante Axelsson föreslår är ändå en skatt per kilometer, alltså på avstånd, och inte en skatt som styr mot minskade utsläpp.

Nya skatteförslag slår fel för både miljö och industri

Regeringen har utrett förslag på kväveoxidskatt och avfallsförbränningsskatt. Förslagen skulle slå hårt mot svensk skogsindustri samtidigt som...

Stark konjunktur men svag tillväxt

Den globala ekonomin fortsätter sin utdragna återhämtning efter finanskrisen. Konjunkturuppgången är visserligen den längsta i modern tid men...

Tandem Forest Values är igång

Med anledning av att Finland i år firar 100 år som självständig stat, fick landet en gåva från Sverige; en gemensam satsning på skogs- och skogsindustriell...

Föregående 3 4 5 6 7 Nästa

Lisa Alexandersson

Publisher

Telefon
08-762 72 31
E-post
lisa.alexandersson@skogsindustrierna.se