Nyheter

Industrirådet överens om inspel till regeringens godsstrategi

Industrirådet vill se en politik som främjar effektivare transporter, där trafiken men inte mängden transporter minskar.

Stam mot krona

Ny remiss: producentansvar för förpackningsinsamling

Regeringen skickade i mars ut en remiss med förslag på förtydligande avseende producentansvaret för förpackningar och returpapper. Förslaget...

Skogsindustrierna djupt kritiska till förslaget om kilometerskatt

I förslaget om vägslitageskatt saknas information om skattenivå, vilket vägnät det ska omfatta och en analys av konsekvenserna för berörda.

Regional bioekonomi manifesterades i Karlstad

Vill du få verklig insikt i vad bioekonomi är och betyder för en region? Då ska du delta i en Bioekonomisk riksdag. – Det är i regionerna det...

Stam mot krona

Skogsindustrin investerar mest

Med 16,4 miljarder kronor stod skogsindustrin för 23 procent av svensk industris investeringar under 2017. Och det samtidigt som svensk industri...

Med hjärta för klimatet

Hon har lämnat politiken, men inte gett upp sina visioner för framtiden. Just nu är siktet inställt på hur flyget ska bli mer miljövänligt.

Regeringens nya förslag om kilometerskatt påverkar konkurrenskraften negativt

TT gick fredagen den 9 mars ut med att regeringen kommer att presentera ett nytt förslag till kilometerskatt.

Mensskydd är en demokratifråga

88 procent av världens kvinnor har inte tillgång till kommersiella skydd när de har mens. Det är en viktig fråga att uppmärksamma på Internationella...

Vägen mot hållbarhet – historien om skogsindustrins miljöarbete

I en ny bok kartläggs och analyseras skogsindustrins miljöarbete från dess tillkomst på mitten av 1800-talet fram till idag. Författarna är Per...

Timmerbil på väg

Förslag om kilometerskatt kommer i juni

Återigen har debatten om kilometerskatten tagit fart. Det som satte stenen i rullning var ett uttalande av v. statsminister Isabella Lövin.

Föregående 1 2 3 4 5 Nästa

Lisa Alexandersson

Publisher

Telefon
08-762 72 31
E-post
lisa.alexandersson@skogsindustrierna.se