Nyheter

Dalafrakt lastbil

Glädjande besked om att vägar nu kan öppnas för 74 tons lastbilar

Regeringen har idag fattat beslut om ändringar i trafikförordningen som ger Trafikverket möjlighet att peka ut vägar där det är tillåtet att...

Åsa Regnér, jämställdhetsminister och Lars Winter, vd Domsjö Fabriker

Domsjö Fabriker mest jämställda industriföretaget

Industrins jämställdhetspris 2018 går till Industriarbetsgivarnas medlemsföretag Domsjö Fabriker.

Grattis Småland till regional skogsstrategi!

Det är på regional nivå det händer – här klubbas strategierna för skoglig och bioekonomisk utveckling.

Skogsindustrin kräver rimliga elnätsavgifter

Under många år har skogsindustrin upprörts över elnätföretagens ökande avgifter och ständiga domstolsprocesser.

Seger för klimatet, bioekonomin och skogen

Parlamentet tror på det hållbara skogsbruket och vill att bioenergi ska få bidra till att nå klimatmålen.

Skogsnäringens Forskningsagenda 4.0 lanserad

Tillsammans har industri, forskning och akademi enats kring prioriteringar för att Sverige ska vara världsledande på skoglig innovation.

Steg framåt för förnybartdirektivet

På kvällen den 18 december tog Europarådet, där medlemsstaterna är representerade, sin position om förnybartdirektivet.

EU säger ja till aktivt skogsbruk

Ja till aktivt skogsbruk och ja till tillväxt i EU:s bioekonomi. Det blev beskedet från EU idag.

Fortsatt god konjunktur och ökad optimism inom skogsindustrin

Världsekonomin fortsätter att växa, men i modest takt. Vissa signaler tyder på en ökad allmän optimism, både globalt och nationellt.

Klimatsmart fiskmat

Den globala konsumtionen av fisk ökar med 7 procent årligen - hur kan skogen hjälpa till att tillgodose vårt behov av matfisk och hållbart...

Föregående 2 3 4 5 6 Nästa

Lisa Alexandersson

Publisher

Telefon
08-762 72 31
E-post
lisa.alexandersson@skogsindustrierna.se