Nyheter

Även mindre förnybart material när EU vill minska plasten

Önskan att minska nedskräpningen och öka materialåtervinningen skulle i praktiken kunna leda till mindre användning av förnybart material.

"Vårt vindkraftstorn är klimatsmart från start"

Modvion har kläckt den fantastiska idén att producera fullskaliga vindkraftstorn i limträ som kan transporteras i moduler.

Kai-Yee tar över produktfrågorna på Skogsindustrierna

Kai-Yee Thim har anställts som direktör för produkter och produktsäkerhet på Skogsindustrierna.

Jordglob

EU behöver en ambitiös strategi för minskade utsläpp

EU behöver vässa sin strategi för att minska utsläppen av växthusgaser, för att bidra till FN:s klimatmål. Bland annat bör EU anta utmaningen...

Nu är ledamöterna i utskotten utsedda

Processen med att utse en regering drar ut på tiden. Men även om regeringsbildningen dröjer så har riksdagens utskott nu valt sina ledamöter...

Skogsnäringen bjuder in till en dag om forskning

Välkommen till Forskningsagendans dag den 9 januari 2019. Skogsindustrierna bjuder för tredje gången in till en spännande dag om aktuell skoglig...

Internet of trees - Virkesforum 2018

Temat för årets Virkesforum var Digitalisering och the Internet of trees.

500 000 kronor väntar på din idé!

Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond delar varje år ut ett Kompetensutvecklingspris om 500 000 kronor. Priset ska bidra till insikter om...

Karin Boholm, transportdirektör och Karin Tornmalm. Näringspolitisk utredare

Skogsindustrierna fortsätter resan mot fossilfria transporter

Skogsindustrierna medverkar i forsknings- och innovationsprogrammet Triple F - Fossil Free Freight – som har vunnit Trafikverkets upphandling...

Nytt sätt att räkna visar skogsnäringens betydelse för välfärden

I Västernorrlands län betalar sysselsatta inom skogsnäringen 9 procent av kommunal- och landstingsskatterna. I Eksjö kommun är motsvarande siffra...

1 2 3 4 5 Nästa

Lisa Alexandersson

Publisher

Telefon
08-762 72 31
E-post
lisa.alexandersson@skogsindustrierna.se