Nyheter

Klart med förnybartdirektivet till 2030

Institutionerna inom EU har till slut kommit överens om det nya regelverket för förnybar energi. Till 2030 ska 32 procent av EU:s totala energianvändning...

Palle Borgström, LRF och  Linda Eriksson, Skogsindustrierna

Svensken vill använda skogen till klimatsmarta produkter

En färsk undersökning av Demoskop visar att de allra flesta är positiva till att använda svensk skog för att tillverka klimatsmarta saker. Runt...

Karolina Boholm, Transportdirektör på Skogsindustrierna

Skogsindustriernas prioriteringar med i infrastrukturplanen

I regeringens nationella plan för infrastrukturinvesteringar för 2018–2029 finns flera av de åtgärder som Skogsindustrierna efterfrågat med...

Det behövs hänsyn till regionala förutsättningar i hela Sverige

Skogsstyrelsen meddelar att det kommer att ställas högre krav för att en skog ska klassas som en nyckelbiotop i nordvästra Sverige.

Skogsprogrammet måste bli konkret

När regeringen presenterade strategin för ett nationellt skogsprogram för två veckor sedan utlovades en kompletterande handlingsplan med konkreta...

Ketchupeffekt i skogspolitiken

Efter lång tystnad har regeringen gjort en rad skogspolitiska utspel de senaste dagarna om allt från skogsprogram och artskydd till nyckelbiotoper...

Karolina Boholm och Tomas Eneroth

Infrastrukturministern vill effektivisera godstransporterna

Värna industrins konkurrenskraft och låt Sverige gå före och utgöra en permanent världsutställning för godstransporter. Det var några av inspelen...

Skogsindustrierna tar initiativ till dialog om bioekonomi i EU

Onsdagen den 25 april genomfördes Skogsindustrierna i samarbete med Sveriges permanenta representation i EU ett seminarium med rubriken ”Bioeconomy...

Mikael Damberg, Isabella Lövin, Magnus Berg och Karin Tormalm

Skogsnäringens färdplan driver omställningen till ett fossilfritt samhälle

Skogens förnybara råvara och skogsindustrins produkter spelar en nyckelroll i omställningsarbetet för hela samhället.

Forum för bioekonomi 2018

Vilken dag! Under årets upplaga av Forum för Bioekonomi möttes 400 aktörer inom politik, näringsliv och akademi.

1 2 3 4 5 Nästa

Lisa Alexandersson

Publisher

Telefon
08-762 72 31
E-post
lisa.alexandersson@skogsindustrierna.se