Nyheter

Finska och estländska skogsarbetare reste 100 mil på uppdrag av Stora Enso Finland för att bistå Räddningstjänsten i Sveg med att släcka bränderna i Härjedalen.

Nu behövs samlat stöd och handlingskraft för brandskadat virke

Sommarens extremt torra och varma väder har orsakat ett stort antal skogsbränder och våra tankar går till dem som drabbats av bränderna.

Släckningsarbete

Fortsatt stor brandrisk efter sommarens torka

Det pågår i dagsläget många bränder i skogarna runtom i landet som en följd av en långvarig och svår torka som ger mycket hög risk för skogsbrand...

Regeringens skogsprogram nu konkretiserad med en handlingsplan

Skogsindustrierna välkomnar att regeringens strategi för ett nationellt skogsprogram nu följs upp av en mer konkret handlingsplan där ansvariga...

Kampen om biomassan

Skogsråvaran har blivit ett hett ämne. Den räcker inte till allt och alla. Var gör den störst nytta och vem ska bestämma vad den ska användas...

Realisera godsstrategin omedelbart

Regeringen har presenterat Sveriges första sammanhållna strategi för godstransporter. ”Äntligen är den här! Den är bra och bör applåderas av...

Spetsforskning inom skogsförädling visar stor potential att öka andelen biomassa

Genom förädlingsmetoden somatisk embryogenes kan man på sikt öka produktionen av biomassa med 20–35 procent. Metoden kan bli ett viktigt verktyg...

Skogsindustrierna välkomnar Ministerrådets bioekonomiprogram

Nordiska ministerrådet har presenterat ett nordiskt bioekonomiprogram med 15 åtgärdspunkter. – Det här är välkommet. Programmets inriktning...

Stark konjunktur för svensk skogsindustri

Rapport: Tydliga tecken på avmattning i många ekonomier, men svensk skogsindustri visar på en fortsatt god utveckling med rekordhöga priser.

Allt fler säger ”Bioekonomi ja tack”

Skogen är högaktuell just nu. I både branschpress, nyhetsprogram och debattsidor går diskussionerna varma om hur skogen, som täcker 70 procent...

Klart med förnybartdirektivet till 2030

Institutionerna inom EU har till slut kommit överens om det nya regelverket för förnybar energi. Till 2030 ska 32 procent av EU:s totala energianvändning...

1 2 3 4 5 Nästa

Lisa Alexandersson

Publisher

Telefon
08-762 72 31
E-post
lisa.alexandersson@skogsindustrierna.se