Almedalen 2018

Almedalen Vinäger

Skogsindustrierna deltar i Almedalen i Industrin tar matchen - samverkan med andra basindustribranscher på Industriområdet (S:t Hansgatan 18F/Trappgränd). Vi finns också Dagens industris arena och i många andra samtal om den växande bioekonomin, klimat, jobb, infrastruktur, transporter, förpackningar, träbyggande, äganderätt med mycket mer. Välkommen!

Måndag 2 juli

 • Godsstrategi i hamn - men är politiken ur kurs?
  Infrastruktur bygger välstånd men industrins upplever att deras önskemål ofta hamnar i kölvattnet. Industrins parter har tagit fram ett gemensamt dokument om vad de önskar se från politiken inom infrastruktur, logistik och transporter. Kommer industrins önskemål att hörsammas?

 • Stjäla låna eller bara kopiera, ett samtal om äganderätt
  Att ta en julgran i skogen, ladda ner en film eller kopiera designen på en stol är väl inte så farligt, eller? Äganderätten och förutsägbarheten avseende äganderätten är av central betydelse för hela samhället, men också en förutsättning för att företag ska våga och vilja investera.

Onsdag 4 juli

 • Förpackningar kan sätta stopp för världssvälten 
  I Sverige befinner vi oss i egobubblan och tycker att vi får bättre liv utan förpackningar. I andra delar av världen betyder förpackning av mat skillnad mellan liv och död. Industrin diskuterar med forskare hur vi ska se på förpackningarnas roll när behovet av livsmedel ökar globalt.
 • Hur viktig är industrin för lokal och regional utveckling?
  Industrin finns till största del utanför de stora städerna. Ofta får vi höra att industrin är avgörande om vi vill att hela landet ska leva. Vad händer om industrin avvecklas eller flyttar? Finns det en framtid för svensk industri i Sverige? Hur kan regionen jobba aktivt för att industrin ska växa?

 • Fossilfri industri 2045 – utopi eller verklighet?
  Sveriges riksdag har antagit målet att Sverige ska bli fossilfritt 2045. I dag står industrin för en knapp tredjedel av Sveriges totala utsläpp och samtidigt en majoritet av exporten som bygger vår välfärd. Hur ska industrin bli fossilfri och konkurrenskraftig? Vilken politik tar oss dit?

 • Kampen om biomassan – värdet för både klimatet och ekonomin behöver avgöra hur skogen används
  Alla vill ha mer biomassa för att nå fossilfrihet och vi behöver använda råvaran på det sätt som skapar störst värde för både Jordens klimat och Sveriges ekonomi, idag och på sikt. Genom att bygga mer i trä finns lösningar här och nu för hur vi minskar fossilanvändningen.