Sågverksindustrin

Statistik sågverksindustrin
Foto: Skogsindustrierna

Ladda ner Skogsindustriernas statistik kring ämnesområdet sågverksindustrin nedan.

Bilder och grafer i presentationen

Hela bildserien finns att ladda ned under Dokument. Bilderna som finns i serien är följande:

  1. Produktion och export av sågade barrträvaror
  2. Export av sågade barrträvaror till de största marknaderna
  3. Export av sågade och hyvlade trävaror
  4. Utomeuropeiska marknaders andel av den svenska barrträvaruexporten
  5. Sveriges största tillverkare av sågade barrträvaror, produktion
  6. Sågade barrträvaror
  7. Världens produktion av sågade barrträvaror
  8. Världens export av sågade trävaror
  9. Världens tio största producenter
  10. Förbrukning av barrträvaror