Sågverksindustrin

Statistik sågverksindustrin
Foto: Skogsindustrierna

Ladda ner Skogsindustriernas statistik kring ämnesområdet sågverksindustrin nedan.

Bilder och grafer i presentationen

Hela bildserien finns att ladda ned under Dokument. Bilderna som finns i serien är följande:

 1. Produktion och export av sågade barrträvaror
 2. Export av sågade barrträvaror till de största marknaderna
 3. Export av sågade och hyvlade trävaror
 4. Utomeuropeiska marknaders andel av den svenska barrträvaruexporten
 5. Sveriges största tillverkare av sågade barrträvaror, produktion
 6. Sågade barrträvaror
 7. Strukturutveckling trävaruindustrin
 8. Världens produktion av sågade barrträvaror
 9. Produktion av sågade trävaror
 10. Export aav sågade trävaror
 11. Världens tio största producenter
 12. Förbrukning av barrträvaror

Dela med dig!