Massa & pappersindustrin

Statistik pappers- och massaindustri
Foto: Skogsindustrierna

Ladda ner Skogsindustriernas statistik kring ämnesområdet massa och pappersindustrin nedan.

Bilder och grafer i presentationen

Hela bildserien finns att ladda ned under Dokument. Bilderna som finns i serien är följande:

 1. Papper 1980-2016
 2. Marknadsmassa 1980-2016
 3. Pappersproduktion i Sverige 2016
 4. Produktion och export av papper och kartong 2016
 5. Produktion av marknadsmassa i Sverige 2016
 6. Produktion och export av massa 2016
 7. Pappersleveranser till vissa marknader
 8. Massaleveranser till vissa marknader 
 9. Export av papper, fördelad på produktslag
 10. Export av massa, fördelad på produktslag
 11. Sveriges export av papper
 12. Europa är skogsindustrins huvudmarknad 2016
 13. Struktur och tillverkning av papper
 14. Struktur och tillverkning av marknadsmassa
 15. Pappersproduktion
 16. Massaproduktion
 17. Strukturutveckling massa och papper - sammanfattning
 18. Strukturutveckling Papper
 19. Strukturutveckling Massa