Sven Jonsson

Näringspolitiska frågor

Sven Jonsson, Senior rådgivare Näringspolitik

"Ett skifte till bioekonomi förutsätter en förändring av hela samhället. Både näringslivet, beslutsfattare och andra aktörer måste bidra. Det krävs tydliga politiska prioriteringar som premierar hållbara sektorer i ekonomin och styr mot en omställning till bioekonomi."

Sven jobbar brett med näringspolitiska frågor, politisk analys och påverkan. En del är att utveckla och underhålla nätverken med politikerna. Med en bakgrund bland annat inom riksdag och regeringskansli har Sven djupa kunskaper om politiskt beslutsfattande.