Mårten Larsson

Bioekonomi, EU och skogsbruk

Foto: Björn Leijon Mårten Larsson

"Skogsbruk och produkter från skogen får en allt tydligare roll i EU-politiken. Insikterna om biobaserade produkters förmåga att lagra kol och ersätta fossila material börjar sjunka in. Kopplingarna mellan en växande bioekonomi och samhällsutmaningar som att bekämpa klimatförändringen, utveckla en cirkulär ekonomi och bidra till hållbar utveckling blir allt mer uppenbar.”

Hållbart brukande av skog och skogen som en del av lösningen på klimatfrågan tillhör Mårtens expertområden. Som ansvarig för Skogsindustriernas arbete i EU fokuserar han just nu på att öka och bredda dialogen om hur vi skapar tillväxt i Europas och världens bioekonomi.

Vad är bioekonomi?