Magnus Niklasson

Marknadsanalys - trävaror

Foto: Björn Leijon

"Situationen på vår största exportmarknad för sågade trävaror, Storbritannien, är högaktuell just nu med tanke på Brexit. Jag bevakar även Egypten, vår största exportmarknad för furu, och Kina, vår snabbast växande marknad för trävaror, med extra stort intresse."

Magnus ansvarar för bransch- och marknadsanalys för sågade trävaror. Huvudfokus är marknadsservice till Skogsindustriernas medlemsföretag, som Magnus servar med statistik och analyser av marknadsläget. Magnus besöker gärna medlemsföretag för att presentera och diskutera sina analyser.