Magnus Berg

Näringspolitik och fossilfrihet

Foto: Björn Leijon

”Tillgången på skogsråvara sätter ramarna för hur stort skogsnäringens bidrag kan bli i arbete för att skapa ett fossilfritt Sverige.”

Magnus Berg har lett arbetet med att ta fram skogsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Skogens förnybara råvara och skogsindustrins produkter spelar en nyckelroll i omställningsarbetet för hela samhället, inte minst för branscher med betydligt större klimatbelastning i sin produktion.
Magnus diskuterar gärna tillgång, efterfrågan, målkonflikter, möjligheter och vikten av att marknaden själv styr vilken användning av skogsråvaran som ger störst värde för både konkurrenskraften och klimatet.