Lisa Alexandersson

Kommunikation

"Om man växer upp på landet, som jag gjorde, är skogsbruk något självklart. Man känner människor som äger skog och människor som jobbar i skogen. Man möter timmerbilarna på vägen. Och man rör sig i skogar som är både unga och gamla och allt däremellan."

Lisa ansvarar för frågor kopplat till media, opinion och näringspolitisk kommunikation på Skogsindustrierna. Hon ser svensk skogsindustri som en central del av lösningen, både för klimatet och för en hållbar ekonomisk och social utveckling.