Kerstin Hallsten

Bransch- och samhällsekonomisk analys

Foto: Johan Marklund/Skogsindustrierna Kerstin Hallsten chefsekonom Skogindustrierna

"En säker tillgång till skogsråvara blir allt viktigare när efterfrågan på förnybara råvaror som trä ökar i och med ett större miljö- och hållbarhetstänk."

Kerstin Hallsten har ett övergripande ansvar för handelsfrågor och analys av branschekonomi och marknadsutveckling. Hon ansvarar även för bedömningar av den samhällsekonomiska utvecklingen globalt och i Sverige, för såväl Skogsindustrierna som Industriarbetsgivarna.