Kerstin Hallsten

Bransch- och samhällsekonomisk analys

Foto: Björn Leijon

"En säker tillgång till skogsråvara blir allt viktigare när efterfrågan på förnybara råvaror som trä ökar i och med ett större miljö- och hållbarhetstänk."

Som chefsekonom har Kerstin Hallsten ett övergripande ansvar för handelsfrågor och analys av branschekonomi och marknadsutveckling. Hon ansvarar även för bedömningar av den samhällsekonomiska utvecklingen globalt och i Sverige, för såväl Skogsindustrierna som Industriarbetsgivarna.