Katrin Heinsoo

Branschstatistik, papper och massa

Foto: Björn Leijon Katrin Heinsoo

Katrin ansvarar för statistik, rapporter och analyser av massa- och pappersbranschen i Sverige och Europa.

Hon koncentrerar sig på att följa produktionsvolymer, leveranser, råvaruförbrukning och återvinning.