Katrin Heinsoo

Rådgivare - Papper och massa

Katrin Heinsoo
Foto: Björn Leijon

Katrin ansvarar för statistik, rapporter och analyser av massa- och pappersbranschen i Sverige och Europa.

Hon koncentrerar sig på att följa produktionsvolymer, leveranser, råvaruförbrukning och återvinning.