Helena Sjögren

Miljödirektör

Foto: Björn Leijon

"Bioenergi från skog och skogsindustri har gjort det möjligt att fasa ut olja för uppvärmning i Sverige. Det finns potential att framställa mer bioenergi, inklusive drivmedel av skogens restprodukter."

Helena ansvarar för frågor som rör användning och produktion av bioenergi inom massa-, pappers- och sågverksindustrin. Hon diskuterar ofta bioenergins potential och dess hållbarhetsaspekter, liksom biodrivmedel. Helena ansvarar även för frågor som rör energieffektivisering inom skogsindustrin. Europeisk lagstiftning påverkar bioenergiområdet och Helena är därmed engagerad i tillexempel utvecklingen av förnybartdirektivet.

Varför ska vi satsa på bioekonomi?

Hur ska EU utforma en hållbar politik för bioenergi?

Varför gör inte skogsindustrin mer biodrivmedel?