Helena Sjögren

Miljöfrågor inom tillverkningen

”Vi vill kunna förse marknaden med förnybara produkter som är bra både för klimat och miljö. Det är viktigt att regleringar inom miljöområdet ser till helheten så att industrin kan satsa på de viktigaste och mest effektiva miljöåtgärderna.”

Helena ansvarar för övergripande miljöpolitiska frågor särskilt med fokus på tillverkningsprocesser och dess påverkan på omgivningen.

Aktuella frågor är tillämpningen av industriutsläppsförordningen och hur den implementeras i Sverige genom luftvårdsprogrammet och tolkningen av EU-gemensamma regler för bästa tillgängliga teknik samt eventuell skatt på förbränning av avfall.

Andra aktuella frågor är tillämpningen av vattendirektivet samt de utredningar som rör vattenadministrationen.