Christina Wiklund

Miljödirektör

Foto: Björn Leijon

”För oss är de viktigaste drivkrafterna att kunna förse marknaden med återvinningsbara produkter och material framställda från en förnybar råvara och som är bra för klimatet.”

Ansvarar för övergripande miljöpolitiska frågor med särskilt fokus på tillverkningsprocesser och dess påverkan på omgivningen. Aktuellt just nu är tillämpningen av Industriutsläppsförordningen och de EU-gemensamma BAT-slutsatserna för massa- och papperstillverkning samt initiativ om olika miljöskatter. Andra aktuella områden är den svenska tillämpningen av vattendirektivet och utredningar som rör vattenadministrationen.

Vad innebär hållbar utveckling för skogsindustrin?

Hur vill skogsindustrin att EUs miljöregler ska utformas?