Carina Håkansson

Leder Skogindustriernas arbete

Carina Håkansson

"Vi ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Det förutsätter ett skifte till en ekonomi som bygger på kretslopp istället för förbrukning. Produkter baserade på fossila råvaror, som kol och olja, måste bytas mot produkter tillverkade av förnybar råvara, som skog."

Carina leder Skogsindustriernas arbete. Hon har varit delaktig i arbetet med ett nationellt skogsprogram, är med i regeringens samverkansprogram för cirkulär och biobaserad ekonomi och har en lång och bred erfarenhet av näringslivets förutsättningar och behov. Hon pratar gärna om lokal sysselsättning, skogsindustrins bidrag till Sveriges välfärd och vikten av långsiktig tillgång på skogsråvara.