Carina Håkansson

Leder Skogindustriernas arbete

Carina Håkansson

"Vi ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Det förutsätter ett skifte till en ekonomi som bygger på kretslopp istället för förbrukning. Produkter baserade på fossila råvaror, som kol och olja, måste bytas mot produkter tillverkade av förnybar råvara, som skog."

Carina leder Skogsindustriernas arbete utifrån visionen att driva tillväxt i världens bioekonomi. Hon driver på för att vi ska få en nationell strategi för bioekonomi, ett uppdrag som riksdagen nu har gett till regeringen.

Vid sidan av uppdraget som vd för Skogsindustrierna är Carina bland annat ordförande för ACSFI, som är ett rådgivande organ för FAO:s arbete med hållbart skogsbruk samt ledamot i IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin) och KSLA (Kungliga Skogs- och Landsbygdsakademin).